V utorok 12.3. sa konalo neformálne stretnutie podporovateľov ako aj samospráv a občianskych združení, ktoré majú čo povedať k cyklodoprave alebo cykloturistike v Žilinskom samosprávnom kraji.

Po úvodnom kole, kde sme sa pozoznamovali nasledovali príhovory jednotlivých organizácii ako napr. OZ MULICA, Nadácia Ekopolis, SCK Cyklo tour Suľov, Slovenský cykloklub, obec Teplička nad Váhom a iný.

V prvej prezentácií predstavil starosta obce Teplička nad Váhom novinky z obce v prospech cyklistov. Okrem cestičiek pre cyklistov v obci, to bolo aj uzavretie “cesty na Straník” pre motorové vozidlá, čím sa výrazne zlepšili podmienky pre cyklistov v okolí Žiliny. Dôraz pritom kladú aj na výchovu detí, ktorým pri škole postavili prístrešok pre viac ako 100 bicyklov.

Bolo veľmi zaujímavé sledovať a porovnať skúsenosti, ktoré mali zúčastnení s rôznymi úrovňami podpory podmienok pre cyklistov.

V ďalšej časti predstavil Ján Roháč (nadácia Ekopolis) ciele a platformu
nemotorovej dopravy, ktorá má za cieľ integrovať a podporovať rôzne cyklozdruženia na dobrovoľnej báze. V následnej diskusií účastníci vyjadrili najmä potrebu zúčastňovať sa tvorby a pripomienkovania územnoplánovacej dokumentácie a zjednodušenia vysporiadavania pozemkov pod pripravovanými cestičkami pre cyklistov.


Ako rozbicyklovať Slovensko v Žilinskom kraji

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *