Cyklistická aliancia

Máme nové cykloznačky

Konečne sme sa dočkali. Od 1. novembra začnú platiť nové dopravné značky pre cyklistov. Na ich doplnenie sa aktívne podieľalo aj naše združenie. V novej vyhláške 361/2011, ktorá upravuje...

Pomôžte nám zaviesť nové cykloznačky

Po relatívne úspešnom pripomienkovaní zákona o cestnej premávke č. 8/2009, vyšiel minulý týždeň návrh novely vyhlášky, ktorá predmetný zákon upravuje. Ide o vyhlášku č. 9/2009. Nejdem vás tu zaťažovať...

Pozvánka na konferenciu Cyklistická doprava 2011

Aj tento rok vám prinášame už tretí ročník medzinárodnej konferencie CYKLISTICKÁ DOPRAVA. Tak ako po minulé roky aj tento bude venovaná technickým problémom pri projetkovaní, financovaní, cykloturistike, novým projektom...

Kto sa pripojil k Cyklistické aliancii?

Bicyba Bratislava Cykloklub Poľana,Detva JUS – Turčianska bicyklová skupina Cyklistická únia mesta Košice Spolok na podporu skrášľovania Košíc Kostitras Prešov Bystricykel Považská Bystrica Ašk Inter Bratislava – cykloturistický spolok...

Aké sú ciele cyklistické aliancie?

Zlepšenie legislatívneho prostredia v oblasti cyklistickej dopravy na úrovni konkrétnych pripomienok apod. Vytvorenie celonárodnej inštitucionálnej podpory z úrovne ministerstva Koordinovanie rozvoja cyklistickej dopravy v rámci jednotlivých miest a obcí...

Prečo cyklistická aliancia?

Cyklistická doprava na Slovensku predstavuje alternatívu k individuálnemu spôsobu dopravy, avšak v súčasnosti je veľmi zaznávaná. Preto sme sa rozhodli začať vytvárať národnú platformu na podporu cyklistickej dopravy ako...