Doprava

Intenzity cyklistov v Žiline za rok 2016

Pozrite si minuloročné intenzity cyklistov na 3 lokalitách. Graf je interaktívny,môžete si pozrieť intenzitu cyklistov za každý deň.

Doterajší vývoj intenzity cyklistov za rok 2017

Doterajšie intenzity cyklistov na vybraných profiloch svedčia o úzkej korelácii medzi intenzitou cyklistov a vrtochmi počasia v Žiline.

Cyklofórum Žilina: Cyklisti môžu paradoxne vyriešiť problémy motoristom s parkovaním

Dňa 11.5 sa v Banke Žilina uskutočnilo prvé tohtoročné cyklofórum , pričom veríme, že nebude posledné.

Porovnanie intenzity cyklistov za prvé 3mesiace roka 2017

Pri analýze dát za prvé tri mesiace tohto roka v porovnaní s rokom predchádzajúcim (2016), zistíme že nám poklesol počet cyklistov cca. o 11%.

Malý úsek cyklotrasy na ul. Pri celulózke

Tesne pred koncom roka 2016 sa vybudovala okružná križovatka na ceste Pri celulózke.

Cyklocestička na ulici Vysokoškolákov odhrnutá od snehu – asi po prvý krát

Tak sme sa dočkali. Po niekoľkoročnom propomínaní, že aj cyklocestičky si zaslúžia zimnú údržbu sa tento rok podarilo, že sa cyklotrasy začali odhŕňať. Trvalo to síce trošku dlhšie,keď po...

Spoločnosť SSE vytvára zázemie pre cyklozamestnacov

Na Slovensku nie je veľa spoločností, ktoré by vytvárali cyklopriateľské zázemie pre svojich zamestnancov, ak dochádzajú do práce na bicykli.Jednou zo svetlých výnimiek je spoločnosť SSE Žilina, ktorá vybudovala...

Čo by sme chceli, aby zlepšilo pre cyklistov a chodcov v roku 2016

Keďže sú v súčasnosti rozpracované viaceré projektové dokumentácie pre pripravované cyklotrasy a ich výstavbu zdržujú najmä majetkové ako aj finančné komplikácie, rozhodli sme sa pokračovať v konštruktívnom návrhu na...