Možnosti riešenia Bulváru si môžete pozrieť na mestskom úrade.

Možnosti riešenia Bulváru si môžete pozrieť na mestskom úrade.

Mesto Žilina ešte koncom októbra 2015 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ulica Antona Bernoláka) v Žiline s udelením cien. Cieľom súťaže bol návrh prestavby Bulváru na moderné verejné mestské priestranstvo. Výstava súťažných návrhov je verejne prístupná

Prezerali sme si navrhované lokality v rámci výzvy “uprav moju ulicu”.

Prezerali sme si navrhované lokality v rámci výzvy “uprav moju ulicu”.

Minulý týždeň sme preberali spolu s odborom dopravy ako aj so zástupcami Okresného dopravného inšpektorátu Polície SR, Žilinských komunikácií, lokality, ktoré ste vy navrhovali a požadovali riešiť prostredníctvom našej výzvy “uprav moju ulicu”. Prešli sme si so zodpovednými konkrétne lokality,ktoré