Možnosti riešenia Bulváru si môžete pozrieť na mestskom úrade.

Možnosti riešenia Bulváru si môžete pozrieť na mestskom úrade.

Mesto Žilina ešte koncom októbra 2015 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ulica Antona Bernoláka) v Žiline s udelením cien. Cieľom súťaže bol návrh prestavby Bulváru na moderné verejné mestské priestranstvo. Výstava súťažných návrhov je verejne prístupná