Dňa 11.5 sa v Banke Žilina uskutočnilo prvé tohtoročné cyklofórum , pričom veríme, že nebude posledné.

Cieľom cyklofóra je naštartovať proces rozvoja cykloinfraštruktúry v meste Žilina. Je fakt, že nie sme spokojní so súčasným stavom, akým mesto pristupuje k tejto problematike a hlavne z dôvodu, že si náš pán primátor dal za cieľ vybudovať zo Žiliny Cyklomesto. Z tohto dôvodu sme iniciovali toto stretnutie, kde sme pozvali aj zástupcov mesta Žilina. Samotné stretnutie bolo otvorené aj občanom, čo niektorí aj využili a pracovne sme ho nazvali aj neoficiálnou cyklokomisiou. Stretnutie prebiehalo síce v komornej, ale o to intenzívnejšej atmosfére.

 
Na začiatku prezentoval výsledky online prieskumu Paľo Matejko, ktorý upozornil na niektoré oblasti, ktoré obyvateľov v cykloinfraštruktúre chýbajú.

 

Zaujímavé výsledky sú ohľadne používania bicykla. Tu je však nutné povedať, že išlo iba o vzorku cez 160 obyvateľov a pravdepodobne z našej komunity,ale aj tak je to zaujímavé. Bicykel používa 22 % z nich.

 

Občania si žiadajú celkovo viac cyklotrás, keďže súčasný stav je úbohý. A žiadajú ich všade.

 

Ako hlavný dôvod,alebo prekážku toho, že v podstatnej miere nevyužívajú bicykel, je základný fakt, okolo ktorého sa stále točíme a síce nedostatok cyklotrás.

 

Následne prezentoval súčasný stav a plány zástupca mesta Mgr. Ľuboš Slebodník. Mesto tento rok pripravuje dva úseky cyklocestičiek (jeden úsek od reštaurácie Kravy po mostík pre peších medzi Hlinami a Solinkami, druhá časť krátky úsek cyklotrasy H2).

 

Okrem toho pripravuje aj VZN pre vstup cyklistov do pešej zóny. Tu je však nutné povedať, že aj napriek smelým plánom, niektoré veci nie sú dotiahnuté do konca.

 

Z tohto dôvodu OZ MULICA (Marián Gogola, Martin Bolo a Jozef Višek) prezentovala svoje návrhy, ktorými je možné začať budovať cyklotrasy a cykloinfraštruktúru v meste Žilina bez vysokých nákladov.

 

Medzi takéto návrhy patria:

  • reorganizácia dopravy na ul . Sv Cyrila a Metóda s vymedzením a zlegálnením parkovania v nevyužitom ľavom jazdnom pruhu a teda vytvorenia nových parkovacích miest, vytvorenia cyklopuhu a pruhu pre motorové vozidlá,
  • vybudovanie aspoň prvého úseku cyklotrasy na ul. Štefánika od Nám. A.Hlinku po Nám. M.R. Štefánika,
  • riešenie priestorov pre cyklistov na vybraných križovatkách, pričom PD sú spracované,
  • vybudovanie cyklotrasy na Rosinskej ceste,
  • predstavenie Cyklotrasy Rajčianka- spájajúca mestské časti Strážov – Závodie – Bánová,
  • plošné riešenie cyklodopravy na sídlisku Vlčince 3- kde by bolo možné využívať bicykel po všetkých chodníkoch a cestách a naopak autá by mali zavedenú reguláciu,

Samotné návrhy sa predložia aj mestu Žilina a konkrétne primátorovi s tým, že skutočne očakávame, že sa v budovaní cyklotrás bude pokračovať.

 

Okrem toho sa rozprúdila aj diskusia ohľadom riešenia konkrétnych úsekov, potenciálneho využitia bikesharingu v Žiline a ostatných riešení pre cyklistov. Tak sme zvedaví a ako sme sa dohodli na konci, ešte min. 1 cyklofórum tento rok bude.

Cyklofórum Žilina: Cyklisti môžu paradoxne vyriešiť problémy motoristom s parkovaním

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *