Pri príležitosti Dňa Európy sa 18. mája na Hlinkovom námestí v Žiline uskutočnila prezentácia dobrovoľníckych organizácii. Podujatia sa zúčastnili nielen regionálne organizácie, ale aj organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Účastníkov sme oslovili s otázkou ako sa možno zapojiť do ich činnosti. Aktivity združení sú nielen užitočné, ale častokrát aj zábavne a veľmi obohacujúce.

Ak chcete už toto leto spoznať niečo nové, čítajte ďalej.

1. INEX Slovakia – občianske združenie, ktoré sa zameriava na zahraničné dobrovoľnícke pobyty mladých ľudí (tzv. výmeny) a neformálne vzdelávanie.
2. Červený kríž – dobrovoľníkov tejto celosvetovej organizácie môžete vidieť na každom väčšom podujatí (festivaly…). Ak sa chcete stať inštruktorom kurzov prvej pomoci, obráťte sa na nich. V Žiline sídli ich miestna organizácia na Moyzesovej 38.
3. Diecézna charita Žilina – účelové zariadenie cirkvi. Venujú sa predovšetkým ľuďom v núdzi a starým ľuďom. V Žiline spravujú domov pre starých a chorých, ako aj nocľaháreň. Hľadajú dobrovoľníkov na tieto činnosti: pomoc pri výdaji stravy, streetwork, tvorivé dielne, prechádzanie sa so starými ľuďmi, pomoc s nákupom, varením, sprevádzanie k lekárovi.
4. Nadácia Krajina harmónia – táto organizácia je známa najmä vďaka festivalu Jašidielňa, pri ktorom spolupracujú so študentami stredných škôl. Organizujú tvorivé dielne a tvorivé pobyty. Cieľom nadácie je začlenenie mentálne postihnutých do spoločnosti. Sídlia na Predmestskej 24 v Žiline.
5. Kultúra, o. z. – občianske združenie sídliace v Rajeckých Tepliciach. Zameriavajú sa na prácu s mládežou – výmenné zahraničné tábory a tábory pre deti.
6. Unicef – celosvetová organizácia, ktorú zastrešuje OSN, ale finančné prostriedky získava len z darov a zbierok. Poslaním organizácie je najmä pomoc trpiacim deťom na celom svete. Unicef pomáha pri zabezpečovaní ich základných životných potrieb, pri ich vzdelávaní a ochrane ich práv. Za účelom získania podpory organizujú charitatívne podujatia a zbierky.
7. Občianske združenie STOPY – kresťansky orientované združenie sídli v Žiline a zameriava sa na prácu s mladými ľuďmi. Združenie zastrešuje fungovanie klubovne pre mladých s názvom ESCAPE (oproti ZŠ Zaymusová).

Dobrovoľnícke turné v Žiline

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *