Hľadanie Rajeckej cyklomagistrály

V sobotu 22. septembra sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnila akcia s názvom Jazda po (ne)existujúcej Rajeckej cyklomagistrále. Akcia predchádzala hlavnej Veľkej jesennej Cyklojazde, ktorá sa konala na území mesta Žilina, pričom obe akcie sa konali v rámci Európskeho týždňa mobility.

Miesto štartu cyklojazdy

Cieľom cyklojazdy bolo poukázať na nevyhovujúcu trasu súčasného vedenia červenej cykloturistickej značky cez obchádzku obcami Rosina, Višňové a Turie na cestu I/64, kde intenzita vozidiel dosahuje až 15 509 vozidiel za deň (údaj z roku 2010). Napriek tomu sú mnohí cyklisti nútení každodenne túto cestu využívať pri ceste do práce, školy alebo do viacerých turisticky atraktívnych miest v rajeckej kotline. Hlavne v letných mesiacoch túto cestu využíva veľké množstvo ľudí na dochádzanie na kúpalisko v Rajeckých Tepliciach, keďže v Žiline sú možnosti kúpania obmedzené.

 

Trasa samotnej cyklojazdy viedla pozdĺž cesty a železnice, približne v koridore, s ktorým uvažuje ÚPN VÚC Žilinského kraja. Účastníci cyklojazdy sa tak na vlastné oči mohli presvedčiť, že v danom koridore sú dostatočné priestorové možnosti pre vybudovanie cestičky pre cyklistov. Navyše značnú časť cyklotrasy by bolo možné vybudovať na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR, alebo ochrannom pásme železnice či cestnej komunikácie.

V Rajeckých tepliciach viedla trasa cyklojazdy po miestnych komunikáciách, na ktorých sú už nainštalované rôzne prvky upokojenia dopravy z dôvodu prítomnosti škôlky a spomínaného kúpaliska. Ešte v obci sme však boli nútení využiť cestu I/64, na ktorej navyše takmer v celej dĺžke chýba spevnená krajnica a cyklisti sú tak nútení jazdiť v jazdnom pruhu vozidiel. Na konci obce je však možné odbočiť vpravo smerom na obec Stránske, kde sa po prejdení mosta cez Rajčianku a zabočením vľavo dostaneme na poľnú cestu, ktorou sa dá dostať až pred obec Porúbka.

Priecestie a priepust medzi obcami Rajecké Teplice a Porúbka

V Porúbke sme si opäť mohli vybrať medzi jazdou po hlavnej ceste alebo využitím poľnej cesty a železničných mostov na trati Žilina – Rajec. Keďže sme chceli preskúmať alternatívne trasy vybrali sme si poľnú cestu. Na nej bolo vidno, že je pomerne často využívaná miestnymi a aj počas nášho asi 5 minútového presunu (spojenom s fotením) cez železničný most, po ňom prešli traja peší. Za Porúbkou už bolo možné pokračovať peknou nespevnenou cestičkou až do Lietavskej Lúčky, odkiaľ sa už dá dostať vcelku bezpečne po miestnych komunikáciách až do Žiliny.

Trasa cyklojazdy medzi Porúbkou a Lietavskou Lúčkou

Časť trasy z Rajeckých Teplíc po Kamennú ulicu v Žiline merala približne 12 km, čo by po vyasfaltovaní celej trasy pri priemernej rýchlosti 25 km/h umožňovalo absolvovanie trasy za menej ako pol hodiny, pričom cesta vlakom trvá cez 20 minút. Trasa po hlavnej ceste má približne rovnakú dĺžku (11,7 km), no v dopravnej špičke sa môže predlžiť čas potrebný na jej prejdenie z dôvodu vysokej intenzity dopravy a nevyhovujúceho šírkového usporiadania komunikácie na viacerých úsekoch aj na viac ako 20 minút.

Istou brzdou budovania tejto cyklistickej cesty by však mohla byť potreba výstavby troch mostov pri obci Porúbka cez Rajčianku a jej prítoky. Inak by však postačovalo terén iba mierne vyrovnať a pre účely cykloturistov vysypať štrkodrvou, prípadne R-materiálom, pre účely každodenného dochádzania do práce pravdepodobne spevniť vrstvou asfaltu (cyklomagistrála by tak mala širšie využitie). Pozitívom však je existencia železničných priecestí na všetkých križovaniach so železnicou na trase a čiastočne bicyklom vyjazdené niektoré úseky. Je tak aj priamo v teréne vidieť, že trasa má perspektívu širokého využitia obyvateľmi priľahlého územia.

Autor: Martin Bolo, fotky: Martin Bolo a Marek Jančúch