Hlinkovo námestie je pre cyklistov sprejazdnené

To, čo sme v tichosti závideli iným, prevažne zahraničným mestám, sa aj v Žiline stalo skutočnosťou. Od 11. 10. 2011 môžu aj cyklisti oficiálne a bez pokút jazdiť cez najväčšie žilinské námestie – Námestie Andreja Hlinku. Na náš podnet sa tam mesto rozhodlo povoliť vjazd cyklistom. Hlinkovo námestie totiž umelo nútilo cyklistov zosadnúť z bicykla, pričom hlavne medzi prvou žilinskou radiálou zo sídliska Vlčince smerom k železničnému podjazdu a opačne jazdili cyklisti vo väčšej intenzite. K realizácii tohto opatrenia stačilo veľmi málo, doplnenie jednej odrážky a slova na dopravné značku pešej zóny ako aj umiestnenie dvoch zákazových tabúľ do ulíc Farské schody a Národná ulica, ktoré sú charakteristické vysokou intenzitou chodcov. Sme radi, že mesto pochopilo význam cyklistov a ich prínos pre mobilitu v rámci mestského prostredia.