Júlové intenzity cyklistov dosahovali rekordy.

Podľa dát z cykloscčítača dosahovali intenzity cyklistov na ulici Vysokoškolákov rekordy práve za uplynulý mesiac, teda júl.

Počas viacerých dní sa intenzita blížila k hodnote tisíc.

Pozrite si nasledujúci graf:

 

PO prípade porovnajte dáta za ostatné mesiace.