Včera sa uskutočnila malá letná cyklojazda. Počasie, ktoré cez deň atakovalo na slnku skoro 40 stupňov,ale neodradilo tých najskalnejších, ktorí prišli podporiť rozvoj cyklodopravy v Žiline.

 

V rámci tejto cyklojazdy sa pripravil projekt cyklopropagačného trička pána Žilku, ktorého telo predstavovalo mesto a krvný obeh reprezentoval súčasný stav cyklistickej infraštruktúry. Kto chcel si mohol vopred objednať, poprípade na mieste dokúpiť toto zaujímavé tričko. Samotná cyklojazda viedla po uliciach Kálov, Hurbanovej, Kuzmányho, Komenského, Hlinská, Poľná a Obvodová, pričom skončila v areáli Žilinskej univerzity. Účastníci cyklojazdy si teda mohli vyskúšať ako sa jazdí legálne po ceste spolu s autami, pričom prizerajúci vodiči až na jednu výnimku boli zhovievaví a zvedaví, čo sa to vlastne robí. Po malom občerstvení na Žilinskej univerzite, lebo tekutiny bolo nutné doplniť, sa pokračovalo odborným programom. Tí čo vydržali, sa mohli dozvedieť aké sú vízie ohľadne cyklistickej dopravy pre mesto Žilina a že cieľový ideálny stav by predstavoval vytvorenie cykloopatrení aspoň na tretine dopravnej siete. Podotýkam, že v súčasnosti je to na úrovni cca.2,5%. Cyklisti boli vyzvaní, aby, ak majú nejaké námety pokojne ich povedali alebo zaslali, aby sa podmienky pre cyklistickú dopravu v Žiline zlepšovali.

Preutácia je k stiahnutiu tu:Návrh cyklistickej infraštruktúry pre rok 2025 (PDF).

Veľké poďakovanie patrí aj cyklohliadke mestskej polície, ktorá nás počas cyklojazdy sprevádzala ako aj vedeniu Žilinskej univerzity, ktoré umožnilo v priestoroch realizáciu tejto akcie.

Malá letná a strašne horúca cyklojazda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *