Porovnanie výsledkov zo sčítača za rok 2013 a 2012: vedieme 2:1.

Tak aj takto športovo by sme mohli zhodnotiť mesiace za rok 2013 a 2012 (október, november, december), odkedy máme k dispozícií dáta z automatických sčítačov.  Konkrétne v roku 2013 jazdilo celkom 21211 cyklistov a  v roku 2012 19424 cyklistov. Tu je nutné ešte povedať, že za 3 dni v decembri 2013 sčítač dáta neodoslal, takže sa môžeme domnievať, že cyklistov bolo ešte o trošku viac. V percentuálnom vyjadrení teda za rok 2013 predbežne jazdilo o cca. 9,2 % cyklistov viac ako v roku 2012. Predbežne preto, že ak sa dostaneme k chýbajúcim dátam, percentuálny podiel sa ešte zvýši. V prípade jednotlivých  mesiacov za október a december jazdilo na bicykli viac cyklistov v roku 2013, naopak pred rokom  jazdilo zase viac cyklistov v novembri 2012. Z predbežných výsledkov môžeme skonštatovať, že počasie má v prípade žilinských cyklistov pravdepodobne veľký vplyv na to, či sadnú alebo nesadnú na bicykel. Svedčí o tom aj takpovediac jesenné počasie počas minuloročného decembra, kedy jazdilo oveľa viac cyklistov ako pred rokom.

Na nasledovnom obrázku sú modrými znázornené výsledky za rok 2013 a zeleným za rok 2012.

Vo tabuľkovom vyjadrení porovnávaných mesiacov:

Október 10009 11913
November 7321 6171
December 2094 3127
celkom 19424 21211

A ešte sumárne výsledky za celý rok:

2012 2013
Január 411
Február 437
Marec 4347
Apríl 12165
Máj 15039
Jún 16260
Júl 22884
August 21225
September 12428
Október 10009 11913
November 7321 6171
December 2094 3127
Celkom 19424 128420

Údaje za celé obdobie monitorovania si môžete pozrieť tu.