Príjemné prežitie Vianočných sviatkov

OZ MULICA chce poďakovať všetkým svojim podporovateľom, partnerom a spolupracujúcim inštitúciám za spoluprácu v roku 2012. Dúfame, že aj v roku 2013 budeme spoločne pokračovať na zlepšovaní mobility pre občanov Žiliny.

Zároveň vám želáme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 2013.

OZ MULICA