Cyklistická doprava
Výborné výsledky s podporou cyklistickej dopravy dosiahli v meste Seattle (USA), ktoré sa považuje za lídra v dlhodobom presadzovaní a implementovaní opatrení z pozície mestskej samosprávy pre zvýšenie cyklistickej dopravy v USA, kde v rokoch 1992 a 2000 bol zaznamenaný nárast cyklistickej dopravy o 57 %.
V Európe existuje viacero projektov podpory cyklistickej dopravy, napr. formou požičiavania si verejných bicyklov napr. v Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Francúzsku a pod. Pričom v samotnej Európe je číslom 1 vo využívaní cyklistickej dopravy Holandsko. Vďaka geografickému členeniu, kde prevažuje rovina, je bicykel veľmi používaním druhom dopravy.
Dopravné plánovanie v meste Groningen, Holandsko
Holandské mesto Groningen si začalo už v 70-tych rokoch minulého storočia uvedomovať význam dopravného plánovania a preto vytvorilo tzv. Plán cirkulácie dopravy (Verkeerscirculatieplan). Tento plán definoval a determinoval elimináciu individuálnej automobilovej dopravy v centre mesta a posilnil pozíciu pre peších a cyklistov. Jedným z podnetov na zavedenie takýchto opatrení bola nespokojnosť obyvateľov s nebezpečnou a kritickou dopravnou situáciou v meste. Výsledkom boli opatrenia, ktoré vytlačili automobilovú dopravu z niektorých mestských častí a podporili ich pre cyklistickú, pešiu dopravu a mestskú hromadnú dopravu. Jedným z výsledkom bolo napríklad zredukovanie osobných automobilov o 47 % v centre mesta, oproti tomu sa zvýšilo používanie MHD o 12 % cez pracovné dni. Ďalším pozitívom bol zvýšenie bezpečnosti pre peších a cyklistov a zredukovanie dopravných nehôd v centre mesta.
“Call a bike” – Nemecko
“Call a Bike” alebo „Zavolaj si bicykel“ je služba prevádzkovaná nemeckými železnicami v mestách ako Mníchov, Berlín, Frankfurt pod. ako inovatívnu službu na prenájom bicyklov. Klienti, ktorí chcú využívať túto službu sa musia najskôr zaregistrovať a následne si môžu prenajať bicykel zavolaním na dané číslo bicykla. Táto služba úspešne opodstatnila svoj existenciu približne 1100 cestami za deň.
Mestské bicykle ako súčasť hromadnej dopravy v Barcelone , Španielsko
Najnovší príklad v oblasti rozvoja podpory cyklistickej dopravy je z tohto roka a je z Barcelony (Španielsko). Tu mesto kúpilo 1500 mestských bicyklov, pričom je možné si ich požičať zo 100 stanovísk po celom meste, pričom stanoviská sú umiestnené tak, aby nadväzovali a dopĺňali MHD. Bicykle sa požičiavajú na čipovú kartu, pričom ročný poplatok je smiešnych 6 EUR (cca. 216 Sk)!
Dopravné plánovanie a urbanizmus v Curitibe, Brazília
Tu prebehla reorganizácia usporiadania mesta s uprednostnením verejnej osobnej dopravy, pešej chôdze a cyklistiky. Verejná osobná doprava prepraví 50-krát viac cestujúcich ako pred 30 rokmi. Spotreba benzínu v prepočte na jedného obyvateľa je o 30 % nižšia oproti porovnateľným brazílskym mestám. Dôvodom je, že sa územný plán z roku 1965 zameral na lineárny rozvoj mesta s cieľom odľahčiť preťažené centrum a tak všetky dopravné tepny maximálne uprednostňujú hromadnú dopravu. Automobilová doprava bola odklonená a centrum bolo zmenené na pešiu zónu s 50 obytnými blokmi. Zaujímavosťou je to, že hromadná osobná doprava sa na preprave cestujúcich podieľa 70 %!
Mobility Car Sharing, Švajčiarsko
“Mobility Car Sharing Switzerland” alebo „Zdieľanie osobného automobilu vo Švajčiarsku“ je jedna z najväčších organizácií poskytujúcich požičiavanie osobných automobilov. V spolupráci s lokálnymi dopravcami a švajčiarskymi železnicami ponúka táto organizácia intermodálny mobilitný servis. Tento mobilitný servis spočíva v zapožičaní automobilov za účelmi nakupovania, pracovných ciest alebo výletov v rámci Švajčiarska za oveľa nižšiu cenu ako tradičné požičovne. Súčasný vozidlový park disponuje 1770 automobilmi v približne 1000 oblastiach po celom Švajčiarsku. Ročne túto službu využíva okolo 50 tisíc zákazníkov.
DRINBUS, verejná osobná doprava na zavolanie, Janov, Taliansko
DRINBUS v meste Janov (Taliansko) je mestská hromadná doprava na zavolanie, ktorá obsluhuje vysokohorské oblasti minibusmi, pretože tieto oblasti sú tradičnou MHD nedostupné. Táto služba je prevádzkovaná pomocou informačných technológií na objednávanie spojov, ktorú dané obyvateľstvo obzvlášť oceňuje.
Revitalizácia autobusových trás, Grenoble, Francúzsko
V Grenobli sa uskutočnila revitalizácia trás pre autobusy v rámci MHD. Revitalizácia znamenala zlepšenie dostupnosti zastávok MHD a zmenenie ich siesta bližšie k miestam záujmu ako sú úrady a rôzne iné inštitúcie, zvýšenie počtu pruhov na cestných komunikáciách pre MHD, implementovanie priority pre autobusy na križovatkách. Výsledkom tejto zmeny bolo zvýšenie frekvencie spojov o 13 %, čo sa prejavilo 18% nárastom cestujúcich.
LOYALTY program, Viedeň, Rakúsko
Za účelom väčšieho využívania MHD vo Viedni sa mestský dopravca (Wiener Linien) rozhodol vytvoriť program lojálnosti pre zákazníkov MHD. Program bol postavený na zakúpení ročných predplatených cestovných lístkov a zahŕňal viacero extra služieb a ponúk ako sú zľavy do divadiel, na požičanie automobilov, na nákup oblečenia apod.
Dobrá cena cestovného s inteligentnými cestovnými lístkami, Švédsko
Systém inteligentných cestovných lístkov, tzv. smartcards bol implementovaný v regióne Västernorrlands. Tento systém odmeňuje cestujúcich, ktorí cestujú častejšie a to tým, že platia menej. Tento systém taktiež umožňuje dopravcom zbierať informácie o vzorke cestujúcich a tým vytvoriť podklad pre dialóg medzi cestujúcimi a dopravcom.
Príklady riešenia mobility v rôznych častiach sveta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *