Pripravuje sa nový generel dopravy – povedzte si, čo by ste chceli.

Posted By on 12. mája 2015

Mesto Žilina pripravuje nový generálny dopravný plán (generel dopravy), ktorý by mal určiť akým smerom sa bude vyvíjať doprava v Žiline v nasledujúcom období. Bude to záväzný dokument , ktorý podrobne plánuje využitie dopravného systému v Žiline. Z hľadiska peších, cyklistickej dopravy ako aj MHD je dôležité, aby tieto druhy dopravy boli v našom meste preferované.

Mimochodom minulý rok bol vypracovaný generel cyklistickej dopravy, pričom by sme boli radi, keby sa minimálne pre cyklistov zachoval a implementoval aj do nového generelu dopravy. Z hľadiska našej pozície by sme boli veľmi radi,aby generel stanovil víziu pre Žilinu aký dopravný systém chce, teda dopravný systém, ktorý bude udržateľný, škodiť čo najmenej životnému prostrediu a slúžiť čo najväčšiemu počtu ľudí.

Ak máte konkrétne návrhy, čo by ste navrhovali zmeniť, prosím vyplňte nasledujúci formulár.

Posted by marian

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *