Pri príležitosti Dňa čistého ovzdušia zaslalo OZ MULICA výzvu primátorovi mesta Žiliny na opatrenie, ktoré aspoň čiastočne povedie k zníženiu znečistenia dopravou v meste Žilina.

Berúc do úvahy fakt, že za posledné 4 roky sa mesto nepohlo v oblasti riešenia udržateľnej mobility, vyjadrujeme sklamanie a zároveň navrhujeme konkrétne riešenie. Je ním návrh na zákaz jazdy osobných motorových vozidiel s naftovým pohonom, ktoré nespĺňajú emisnú triedu min. Euro IV od roku 2020.
Oceňujeme, že Žilina má skvelé plány na sieť cyklotrás, ale za posledné 4 roky sme sa nedočkali ani jedného nového kilometra v meste Žilina, pričom naše návrhy na nové cyklotrasy a riešenia organizácie dopravy, ktoré boli možné realizovať bez dopadu na majetkoprávne problémy, neboli vypočuté. Je dobré, že Žilina má nový moderný park MHD, ale načo sú nové vozidlá,keď musia trčať v kongesciách.
Pritom situácia sa len a len zhoršuje. Ako jeden z dôvodov uvádzame, že podľa štatistík počet registrovaných vozidiel neustále rastie, čo má určite dopad aj na znečistenie ovzdušia dopravou. Veď podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je znečistenie ovzdušia hlavným environmentálnym rizikovým faktorom, ktorý prispieva ku zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Znečisteným ovzduším sú ohrozované najmä deti a staršie osoby, ďalej ľudia trpiaci chronickými ochoreniami dýchacích ciest a pod. Počet takýchto ochorení narastá. Myslíme si, že každý obyvateľ chce žiť v čistom a zdravom prostredí bez rozdielu veku. Prečo by sme mali tolerovať, že si niekto kúpi staré auto a “zasmradzuje” celé mesto. Nikoho nenútime, aby si kupoval nové. Však môžete jazdiť MHD alebo na bicykli (poprípade si kúpiť stariš benzínové alebo na LPG).
A ešte jeden argument pre tých, ktorí sa pohoršujú. Čo tí ľudia, ktorí chodia po chodníkoch a musia dýchať tieto “dobrotky” a nemajú auto? Ako k tomu prídu oni?

Samotnú výzvu si môžete prečítať tu :Návrh na zákaz osobných automobilov nespĺňajúcich minimálne emisnú normu EURO IV

Pre tých, ktorí chcú našu výzvu podporiť, prikladáme nasledovný formulár:

 

Ďalšie zdroje:

Svetová zdravotnícka organizácia a report o znečistení ovzdušia v mestách : http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/

Vo veľkej Británii  je polovica vodičov za zákaz dieslových automobilov https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/23/ban-diesel-cars-from-cities-say-half-of-uk-drivers-in-poll

Nemecké mestá môžu zakázať diele okamžite: https://www.reuters.com/article/us-germany-emissions/german-court-says-cities-free-to-ban-diesel-cars-immediately-idUSKCN1IJ1W7

 

 

 

Výzva na zákaz prevádzky dieslových vozidiel v meste Žilina od roku 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *