Ako je to s cyklotrasou na ulici M.R. Štefánika a výrubom stromov?

V Žiline sa strhlo mediálne šialenstvo ohľadne budovania nových cyklotrás, kde sa na vybraných úsekoch museli vyrúbať aj stromy. Jednou z lokalít je aj ulica M. R. Štefánikova.

Niektorí poslanci a obyvatelia sa začali búriť a protestovať a obviňovať súčasného primátora, že dal vyrúbať stromy a nikomu nedal nič vedieť. A čo sa týka informovanosti, mesto niekoľkokrát informovalo aj v uplynulých rokoch, že sa bude stavať cyklotrasa na ul. M.R. Štefánika.

Aby sme sa pozreli na celú problematiku, tak celý proces sa začal ešte za primátora Chomu, kedy sa spracoval generel cyklistickej dopravy pre mesto Žilina (rok 2014).

Pôvodný návrh riešenia cyklotrasy na ul.M.R.Štefánikova z roku 2014

Zároveň sa začali projektantské práce na viacerých nosných cyklotrasách, kde patrí aj úsek Námestie A.Hlinku – Vodné dielo (označenie V10). Prečo práve tento úsek?

Ten predstavuje pre cyklistov ideálne najkratšie spojenie medzi centrom mesta a Vodným dielom.

Už vtedy sa počítalo s úpravou ulice a to tak , že parkovanie bude pozdĺžne, aby vyšiel priestor pre cyklocestičku, ktorá povedie smerom k Hypertescu a napojí sa na existujúcu popri teplárni až smerom k Vodnému dielu. Je teda len logické, že súčasný primátor kontinuálne prebral túto agendu a pokračuje ďalej.

Čo sa týka výrubu stromov, zazneli tu falošné obvinenia, že sa vyrúbu všetky stromy. Nie je tomu tak a ako mesto už viackrát spomenulo, zrealizuje sa aj náhradná výstavba a dokonca prvýkrát v histórii mesta, sa výsadba bude realizovať moderným spôsobom, kde korene stromov budú chránené. Teda do pochôdzich plôch bude použitá technológia riadenia koreňového systému a vody pri použití štrukturných buniek . Tento systém je vhodný predovšetkým pri dopravnom zaťažení, pôsobí pozitívne na rast koreňovej sústavy drevín a zároveň ako zásobáreň vody. A teraz to najdôležitejšie, projekt počítal s väčším počtom vysadených stromov, ako ich bude vyrúbaných. A áno na danej ulici budú vysadené nové stromy.

Nebude sa teda stávať, ako to vidíme pri viacerých stromoch, že tie pomaly odumierajú, lebo majú poškodený koreňový systém.

Teda ulica nebude ako doteraz mať iba funkciu pre autá, ale bude plnohodnotná aj pre nemotorové formy dopravy ako aj vytvárať mikroklímu prostredníctvom nových stromov. Nakoniec samotné mesto sa zaviazalo, že by chcelo zlepšiť jednak dopad na zmenu klímy a to bez konkrétnych opatrení nejde. Na samotnú cyklotrasu bola v roku 2019 vypracovaná aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP.

Mimochodom, nikde sme nepočuli poslancov, že by sa sťažovali na to, že nám autá znečisťujú vzduch. Alebo keď sa stavali nové budovy a cesty. Ale to sa dalo čakať, idú voľby, takže všetci idú riešiť parkovanie a hrať sa na pseudoekológov.