Ako riešiť Bôrik z pohľadu dopravy?

Mestská časť Bôrik z pohľadu územného rozvoja predstavovala kedysi periférnu časť mesta. S rozvojom sídlisk Hliny, Solinky, Vlčince sa stala územím, cez ktoré tranzitujú obyvatelia susedných mestských častí.

Keďže automobilizácia rastie, je to vidieť najmä na pozemných komunikáciách/ cestách, ktoré Bôrik ohraničujú, alebo cez neho vedú. Klasickým prípadom je ulica Hlinská alebo Tajovského, kde najmä cez dopravné špičky je možné vidieť čakajúce kolóny vozidiel. Samozrejme motoristi sú netrpezliví a prečo by si neskrátili cestu keď môžu. Problémom je, že sa to deje práve cez Bôrik. Klasickým prípadom je ulica Poľná, ktorá dosahuje skutočne vysoké intenzity dopravy. Dokonca niektorí vodiči si cestu skracujú už aj poza Hotel Galileo.

Bôrik má pritom rezidentskú funkciu a cesty v ňom boli hlavne projektované pre obsluhu daného územia a nie pre tranzit medzi sídliskami.

Z tohto dôvodu sme sa aj my podieľali na návrhu na upokojenie tejto mestskej časti, kde by mali vzniknúť upokojené zóny 30 a pri školách školské zóny, hlavne pre územie medzi Hlinskou a Tajovského ulicou.

Ul. A .Rudnaya by mala obsahovať vyvýšené priechody pre peších. Navyše pre obyvateľov používajúcich bicykel by sa mala zlepšiť obsluha daného územia a to tým, že budú môcť oficiálne používať aj jednosmerky. Žiaľ pre automobilovú dopravu sú pripravené skôr reštriktívne opatrenia, ktoré majú pomôcť zlepšiť život hlavne obyvateľom, ktorí tam bývajú.

Cyklisti používajú ulicu A.Rudnaya ako logickú spojnicu medzi sídliskami a centrom

Teda urobiť Bôrik hlavne pre ľudí, peších, bicykle a nevyhnutné používanie aut iba pre rezidentov.

Súčasný stav, kedy je na Bôriku pánom auto
Urobiť Bôrik hlavne pre ľudí a ekologické druhy dopravy