Bikesharing v Žiline pritiahol dvojnásobný počet cyklistov

Potvrdené! Spustením verejných mestských bicyklov, tzv. bikesharingu, sa v Žiline spustil malý cykloboom. Podľa štatistík mesta Žilina a systému BikeKia sa zaregistrovalo do systému už 6000 používateľov.

Ako uvádza oficiálna správa mesta Žilina” Len počas prvého víkendu boli bicykle vypožičané až 1 619-krát. Pracovné dni sa ukázali ešte vyťaženejšie ako víkend. V pondelok 1. apríla 2019 prekonal bikesharing prvú tisícku výpožičiek za deň, keď bolo zaznamenaných 1 076 výpožičiek. Počty stúpali aj v nasledujúcich dňoch. V utorok prevádzkovateľ zaznamenal 1 645 výpožičiek a v stredu dokonca až 1 968, vo štvrtok to bolo už viac ako 2 000 výpožičiek. Zdieľané bicykle BikeKIA využívajú Žilinčania od 29. marca.

Ak by sme si to porovnali s odporúčaním rôznych metodík alebo príručiek pre budovanie Bikesharingu, za dobrý sa považuje systém, kde sa jeden bicykel požičia v priemere 6-10x. V Žiline sa dosiahol stav, keď sa priemerne každý bicykel požičiaval cca. 16-17x za deň. To jednak svedčí o obrovskom záujme ako aj “hlade” po bicyklovaní.

Bude zaujímavé pozorovať, či tento trend vydrží aj počas leta, najmä ak budú mať vysokoškoláci prázdniny. Ale aby sme nežili iba z boomu je nutné budovať aj príslušnú cykloinfraštruktúru, keďže verejné bicykle využívajú ľudia všade a častokrát aj takí,ktorí na bicykli moc nechodia a využili ho viacmenej zo zvedavosti. To potom vyvoláva rôzne aj negatívne situácie, či už na cestách alebo na chodníkoch.

No, ale poďme späť k téme, či sa niečo zmenilo aj na uliciach. Chceli sme si overiť prvotnú domnienku alebo “pocit”, že tých bicyklov v uliciach Žiliny je akosi viac.

Porovnali sme teda dáta zo cyklosčítača z ulice Vysokoškolákov, pričom sme vždy zobrali dni od 30-7.apríla pre roky 2016-2019 a porovnané boli pre rovnaké dni v súčasnom roku. Pre roky 2016-2018 sme tak urobili priemer za každý deň a porovnali sme ho s intenzitou za každý celý deň, ktorú sčítače zachytili po 29.3 ,kedy bol oficiálne spustený bikesharing poobede.

Takmer všetky dni s výnimkou jedného potvrdili výrazný nárast cyklistov. Výnimku tvorila posledná sobota, kedy bola intenzita menšia ako priemer, najmä kvôli horšiemu počasiu (alebo prázdnym internátom?:-)). Pre viaceré dni narástla intenzita cyklistov o viac ako 200 %, v priemere je to nárast o 183%. Najmä hodnoty vyššie ako 800 alebo 900 za deň sú pre túto ročnú dobu neobvyklé, väčšinou sa dosahujú najmä v lete. A to nehovoríme o cyklistoch, ktorých sčítač nezachytil,lebo mohli ísť poza cyklocestičku, po chodníku alebo po parkovisku.

V nasledujúcej tabuľke máte konkrétne hodnoty.

Porovnanie dennej intenzity pre dni 30.4 až 7.4 v roku 2019 a priemeru za roky 2016-2018

dniintenzita v 2019priemer 2016-2018rozdiel oproti priemeru
30.3629333188.89%
31.3827379218.01%
1.4660293225.00%
2.4758413183.39%
3.4823503163.73%
4.4886466190.26%
5.4841473177.93%
6.423736664.70%
7.4911385236.83%

Graficky vidíme 3ročný priemer (červeným) a modrým intenzitu po spustení bikesharingu za prvý týždeň.

Priemer za roky 2016-2018 na ulici Vysokoškolákov je červenou farbou, modrým intenzity cyklistov po spustení bikesharingu