Budeme mať bikesharing v Žiline budúci rok?

Podľa posledných správ asi áno. Síce vítame tento krok,ale máte niekoľko háčikov.

V pilotnej fáze sa počíta s 25 stanicami a 100 bicyklami, pričom investíciu do systému v hodnote 245 tisíc bez DPH by mal uhradiť víťaz verejného obstarávania. Následne by sa o náklady vyplývajúce z prevádzky systému delilo mesto s prevádzkovateľom, takže ročne by systém stál od 90 do 130 tisíc Euro. Predbežná tarifa by mala byť pre neregistrovaných používateľov 50 centov na pol hodiny a pre registrovaných používateľov prvá polhodina zadarmo avšak s tým, že si musia kúpiť určité členské (ročné,mesačné a pod.).

Bicykle by mali mať GPS, mali by byť vandalizmu vzdorné a umiestnené na samoobslužných staniciach

Štúdiu realizovateľnosti na verejné bicykle vypracovala pred rokom Žilinská univerzita, pričom v štúdii upozorňujú na fakt, že spolu so spustením systému sa musí budovať aj cykloinfraštruktúra. Štúdia upozorňuje, že pre mestá, ktoré v súčasnosti nemajú dostatočnú cyklistickú infraštruktúru, ako je aj Žilina, je podstatné, aby sa pri spustení prevádzky verejných bicyklov okamžite pristúpilo aj k budovaniu cyklistickej infraštruktúry, ako aj zlepšovaniu podmienok pre cyklistov. Opomenutie tohto faktoru môže mať význam pri využívaní alebo nevyužívaní systému verejných bicyklov.

Avšak je tu niekoľko ale.

Radi by sme boli,keby sa s rozvojom podmienok pre cyklodopravu myslelo v Žiline vážne. Veď za posledných 8 rokov by sme očakávali aspoň o 8 km cyklotrás naviac. Spoliehať sa , že ľudia budú húfne využívať verejné bicykle je trošku naivné. Práve bikesharing má pomôcť využívať bicykle namiesto osobných automobilov, avšak základnou podmienkou je to, že bude vybudovaná aj infraštruktúra. Veď dôvod, prečo ľudia v Žiline nebicyklujú po ceste na vlastných bicyklov je aj ten, že sa boja. Myslíme si hádam, že sa budú báť menej,ak pôjdu na požičanom bicykli?

Netreba zabúdať, že takýto systém predstavuje akoby druhú MHD v meste a náklady, pokiaľ sa systém nebude efektívne používať budeme znášať aj my prostredníctvom verejných výdavkov mesta.

Podobný systém spustila aj Nitra,kde sa za mesiac realizovalo asi 4000 výpožičiek so 75 bicyklami. Čo v priemere predstavuje necelé 2 výpožičky na bicykel za deň. Pre úspešný systém sa požaduje,aby bol každý bicykel využitý 5-8x. teda ak by niečo podobné bolo aj v Žiline, mať bicykle ktoré sa použijú v priemere iba 2x za deň je myslím dosť drahý špás. No uvidíme, veríme, že pri spustení bikesharingu budeme mať aspoň o 5 km cyklotrás navyše:-)

zdroj: zilina.sk