Cestujúci majú možnosť pripomienkovať zmeny v MHD do 9.septembra!

Dopravný podnik mesta Žilina plánuje od 1.októbra zmeny v organizácií MHD a teda aj jednotlivých spojov, či už v početnosti spojov alebo zmien v cestovnom poriadku. Preto občania môžu pripomienkovať tieto zmeny do 9.septembra 2014!

 

Plánované zmeny cestovného poriadku platné od 1.10.2014:

Pozn.: pre rýchlejšiu identifikáciu druhu zmeny je použité farebné rozlíšenie:
– zásadná zmena (modrá farba písma),
– zrušenie spoja (červená farba písma),
– pridanie spoja (zelená farba písma).

Číslo linky Číslo zmeny Špecifikácia zmeny Plán
 4 p29 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Fatranskej (Vlčince) z 21:57 hod na 22:05
 6  p18+    p36+    p44 posunutie všetkých odchodov spojov v pondelok – nedeľu (aj cez prázdniny) zo Stodolovej (Hájik) o 2 minúty (z xx:05, xx:25, xx:45) na  xx:03
xx:23
xx:43
 6 p14 posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu zo Stodolovej (Hájik) zo 6:00 hod na 5:58
 6   p39+ p47 posunutie odchodu spoja v pondelok – nedeľu z Matice slovenskej (Vlčince) z 21:55 hod na 22:00
 6  p37 posunutie odchodu spoja v pondelok – nedeľu zo Stodolovej (Hájik) z 22:05 hod na 22:03
 7  p16a posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo Stodolovej (Hájik) zo 6:49 hod na  6:34
 7  p16b posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Cyrila a Metoda (Vlčince) zo 7:24 hod na  7:09
 7  p25a posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo Stodolovej (Hájik) z 13:30 hod na 13:20
 7 p25d posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Cyrila a Metoda (Vlčince) zo 14:05 hod na 13:55
 7  p25b posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo Stodolovej (Hájik) zo 14:30 hod na 14:20 
 7  p25e posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Cyrila a Metoda (Vlčince) z 15:05 hod na 14:55
 7 p25c posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo Stodolovej (Hájik) z 15:30 hod na 15:20
 7 p25f posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Cyrila a Metoda (Vlčince) zo 16:05 hod na 15:55
 7 p38b posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Stodolovej (Hájik) z 20:15 hod na 20:35
 7  p38a posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Cyrila a Metoda (Vlčince) z 20:52 hod na 21:07
  14  p59 posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Matice slovenskej (Vlčince) z 5:42 hod na  5:35
14 p24+p50 spoj linky č. 27 bude čakať na príchod spoja linky č. 14 na zastávke Hurbanova o 6:16
 20  p5 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Bytčice zo 7:33  hod na 7:25
 21 p60 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok cez prázdniny z Chlmeckej (Považský Chlmec) z 5:04 hod na  5:01
 21  p28a posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Bánovej z 5:35 hod na 5:30
 21  p12c posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Chlmeckej (Považský Chlmec) z 12:51 hod na 12:56
 21 p12a posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Bánová, colnica z 12:55 hod na 13:02
 21  p12b posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Chlmeckej (Považský Chlmec) z 13:20 hod na 13:27
 21  p28b posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Bánovej z 13:45 hod na 14:00
 21  p28e posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Chlmeckej zo 14:16 hod na 14:26
 21  p28c posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Bánovej zo 14:45 hod na 15:00
 21 p28f posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Chlmeckej z 15:16 hod na 15:26
 21 p28d posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Bánovej z 15:47 hod na 15:57
 21  p28g posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Chlmeckej zo 16:16 hod na 16:26 
 22 p61+p62 pridanie spoja v pondelok – piatok zo železničnej stanice do Bytčice o  5:23
 22 p53a pridanie spoja v pondelok – piatok zo železničnej stanice smerom do Brodna o 13:33
 22 p53b pridanie spoja v pondelok – piatok z Brodna smerom na železničnú stanicu o 13:45
 22  p30a posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok cez prázdniny z Bytčice zo 14:18 hod na 14:33
 22 p9 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Bytčice zo 14:38 hod na 14:35
 22  p30b posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok cez prázdniny z Bytčice zo 14:48 hod na 14:52
 22  p30d posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok cez prázdniny z Brodna z 15:00 hod na 15:05
 22  p30c posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok cez prázdniny z Bytčice z 15:18 hod na 15:13
 22  p30e posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok cez prázdniny z Brodna z 15:20 hod na 15:30
 22  p55 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Brodna po železničnú stanicu z 18:20 hod 18:10
 24  p46 posunutie odchodu spoja linky č. 24 zo Strážova (zastávka Priehradná) v pondelok – piatok zo 7:00 hod na   6:58
 24  p57 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo Strážova (zastávka Priehradná) z 8:05 hod 8:00
 24 p42a+p54a predĺženie spoja v pondelok – piatok z Magočovskej (Trnové) po zastávku Priehradná (Strážov) o 8:05
 24 p35 predĺženie spoja v sobotu – nedeľu z Magočovskej (Trnové) s odchodom po zastávku Hurbanova 8:21
24 p42b+p54b pridanie spoja z Priehradnej (Strážov) o 8:40
 24 p15 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Magočovskej (Trnové) zo 16:50 hod na 16:45
 26 p68a  posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Kamennej, PRIUS z 5:27 hod na 5:17
 26 p66a1 pridanie spoja v sobotu zo železničnej stanice na Kamennú ulicu o 5:34
 26  p66b zrušenie spoja v sobotu – nedeľu zo železničnej stanice na Rosinskú cestu o 8:14
 26  p66e zrušenie spoja v sobotu – nedeľu z Rosinskej, VÚVT po železničnú stanicu o 8:31
 26  p66c zrušenie spoja v sobotu – nedeľu zo železničnej stanice na Rosinskú cestu o 10:24
 26 p66f zrušenie spoja v sobotu – nedeľu z Rosinskej, VÚVT po železničnú stanicu o 10:41
 26 p68b posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Kamennej, PRIUS z 12:03 hod na 12:06 
 26 p66d zrušenie spoja v sobotu – nedeľu zo železničnej stanice na Rosinskú cestu o 12:19 
 26  p66g zrušenie spoja v sobotu – nedeľu z Rosinskej, VÚVT po železničnú stanicu o 12:36 
 26 p68c posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Kamennej, PRIUS z 13:23 hod na 13:16 
 26 p58 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo železničnej stanice z 13:35 hod na 13:25
 26 p66a2 pridanie spoja v sobotu zo železničnej stanice na Kamennú ulicu 13:53
 27 p7 vzájomné čakanie spojov liniek č. 27 a č. 4 na zastávke Hurbanova o 6:55
 27  p27 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok z Jakubskej (Zástranie) z 9:35  hod 9:30
 30  p11 posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Vrania z 5:10 hod 5:05
 30 p33d predĺženie spoja v sobotu – nedeľu z Vrania až po zastávku Vysokoškolákov, plaváreň 13:07
 30 p33a pridanie spoja v pondelok – piatok zo železničnej stanice smerom do Vrania o 16:33
 30  p33b+p64 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo železničnej stanice smerom do Vrania zo 17:12 hod na 17:23 
 30  p33c+p64 posunutie odchodu spoja v pondelok – piatok zo železničnej stanice smerom do Vrania zo 17:27 hod na 17:37
 31 p69 posunutie odchodu spoja v sobotu – nedeľu z Hurbanovej na Kvačalovu z 5:45 hod na   5:47

 

Vyjadrite svoj názor na plánovanú zmenu

Návrhy na realizáciu 
Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci a to prostredníctvom elektronického formulára. Chceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj.

Zároveň dávame do pozornosti, že na to, aby bol odoslaný formulár akceptovaný, musí byť správne vyplnený, tzn. musí obsahovať všetky požadované informácie a to konkrétne:

 • meno,
 • adresa,
 • kontakt,
 • číslo zmeny,
 • kategória,
 • súhlas / nesúhlas,
 • dôvod nesúhlasu.

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácie o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá.

Nerealizované návrhy
Do tejto skupiny boli zaradené podnety, ktorým nebolo vyhovené a to z nasledujúcich dôvodov:

 • nesplnenie podmienky presného špecifikovania návrhu,
 • prevádzkové dôvody (neexistoval časový priestor na úpravu cestovného poriadku),
 • nárast kilometrických výkonov,
 • výrazné zníženie kvality prepravy ostatným cestujúcim podľa platného cestovného poriadku,
 • existujúca alternatíva prepravy podľa platného cestovného poriadku,
 • nemožnosť prispôsobiť odchody spojov ku všetkým príchodom a odchodom vlakových spojov,
 • prispôsobovanie odchodov spojov už neaktuálnemu rozvrhu hodín.

Počet nerealizovaných návrhov bol 30, pričom všetky podnety, aj s odôvodnením Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., si môžete pozrieť tu.