Cyklosčítače potvrdili za minulý rok 2019 nárast cyklodopravy

Teší nás, že môžeme používať údaje z automatických sčítačov, ktoré majú nespochybniteľné miesto v oblasti podpory rozvoja cyklodopravy.

Ako teda dopadol minulý rok z pohľadu sčítačov v Žiline?

Hlboká cesta zaznamenala 8% nárast cyklopremávky oproti roku 2018.

Na Rudnayovej ulici bol zaznamenaný medziročný malý (1%) pokles premávky, čo môže byť spôsobené faktom, že nie všetci cyklisti išli po vozovke s autami, časť z nich využíva chodníky a časť novú cyklocestičku.

Skokanom medziročného porovnania je už tradične ulica Vysokoškolákov, kde sa intenzita cyklsitov navýšila o 30%. Podľa nášho názoru to má na svedomí práve spustenie bikesharingu v Žiline

DateHlbokaRudnayaVysokoskolakovcelkom
20189304371802153490318335
201910086171125199058371044

V celkovom porovnaní ide o medziročné navýšenie o 16%.

rok 2019

V roku 2019 pekne vidieť zmenu v mesiacoch apríl (bikesharing), jún (najsilnejší mesiac so 30 tisíc prejazdmi), až po september. V roku 2018 bol naopak najsilnejší august cca.23tisíc.

rok 2018