Cyklotrasa H2 vo výstavbe

Jedna z nosných žilinských cyklotrás spájajúcich sídlisko Solinky s centrom mesta je momentálne vo výstavbe. Stavebný ruch na cyklotrase H2 môžeme vidieť na Solinkách na uliciach Borová, Gaštanová smerom k lávke pre peších smerom na sídlisko Hliny.

Cyklocestička bude síce segregovaná od automobilovej dopravy,ale bude stavebne primknutá k chodníku. Zábery z výstavby si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách. Okrem cyklocestičky sa zároveň rekonštruuje jestvujúci chodník pre peších.