Dobudovaná ďalšia časť H2

V lete sa dobudovala ďalšia časť hlavnej cyklotrasy H2. Ide o cyklotrasu, ktorá má spájať Solinky s centrom mesta. Nový úsek sa vybudoval od ulice Poľná (pri Pivárni Máj) po ihrisko na Bajzovej.

Čo je však trošku problematické sú ukončenia cyklotrasy. Prvé ukončenie alebo začiatok úseku je pri Pivárni Máj. Tu sa cyklisti napájajú cez križovatku ulíc Poľná a Hečkova. Tu by bolo vhodnejšie dať spomaľovacie prahy, podobne ako na ulici V. Javorku, lebo sa nám tam krížia jednak cyklisti s autami. Je dôležité, aj keď je to zóna 30, aby tu automobily skutočne jazdili pomaly.

Druhým je ukončenie za ihriskom na Bajzovej, kde končí ľudovo povedané v poli:-). V podstate tu ide o to, kade cyklotrasa bude pokračovať. Plán je, že sa v smere na Solinky odkloní doľava a pôjde po ulici Bajzova (tu by bolo nutné ale vyrúbať niekoľko stromov). Druhá možnosť je tá, že by cyklotrasa pokračovala oficiálne cez námestie smerom na most na Solinky. V súčasnosti tak jazdí asi 99% cyklistov a z pohľadu logickosti je to samozrejmé asi najjednoduchšie riešenie.