Ktoré nové úseky cyklotrás sa pripravujú v Žiline?

Počas korony sme nezaháľali a v spolupráci s mestom Žilina by sme radi pomohli pri zlepšovaní podmienok pre cyklistov. Samotné mesto nie je proti,ale okrem klasického plánovania je nutné doriešiť ešte niektoré otázky, ktoré sa týkajú majetkoprávneho vysporiadania ako implementácie nového dopravného značenia. Preto symbolicky na Deň Zeme prinášame potenciálne lokality, ktoré by mohli cyklistom zlepšiť život.

Ktoré úseky by sa dali urobiť možno aj tento rok? Na mapke sú znázornené modrou farbou.

  • úsek na Ulici Hlinská (plus možno potenciálne predĺženie na ul. Komenského)
  • zmena organizácie dopravy na ul.Cyrila a Metoda (možno predĺženia až na ul. Obchodná a Vysokoškolákov)
  • upokojenie ulice A. Rudnaya a umožnenie prejazdu cyklistom v protismere vo vybraných jednosmerkách štvrte Bôrik
  • vyznačenie vyhradeného pruhu pre cyklistov v jednosmerke na ulici Univerzitná pri areáli Žilinskej univerzity

Okrem toho sú tu ešte úseky, ktoré plánuje mesto vybudovať ako :

  • prepojenie námestia A. Hlinku s Vodným dielom – po ulici M.R. Štefánika,
  • dokončenie cyklotrasy Solinky – Centrum,
  • prepojenie cyklotrasy na Vysokoškolákov s Hlbokom cestou (Nanterská ulica) a rekonštrukciou mosta ponad Obchodnú ulicu,
  • prepojenie centrum -Hájik,
  • prepojenie Vlčince -Rosinská cesta – Vodné dielo

Treba ešte dodať , že finálne vedenie trasy niektorých úsekov nie je isté na 100%. O ďalších zámeroch bude mesto informovať už v najbližšej dobe.