Mesto plánuje schváliť no územný plán zóny Rudiny II, čo sa pripravuje?

Mesto Žilina plánuje schváliť no územný plán zóny Rudiny II. V súčasnosti sa tak rozvírili diskusie o jeho pozitívach alebo negatívach. Kto nevie o ktoré územie ide, tak je to plocha,ktorá je v súčasnosti zastavaná OD Tesco a OD Lidl na Obvodovej ulici. V budúcnosti sa plánuje zastavať aj zelená plocha za týmito obchodmi. Plánujú sa tam jednak bytové jednotky ako aj ďalšie komerčné využívanie územia a čo je asi najnegatívnejšie, cca. ďalších 500 parkovacích miest, čo pritiahne a vygeneruje zase viac automobilovej dopravy.

rudinyII

Kto pozná túto oblasť, vie že hlavne ráno siahajú kolóny automobilov až poza čerpaciu stanicu na Solinkách. Návrh síce počíta s kozmetickými úpravami a to síce dvoma novými okružnými križovatkami pri vchádzaní do OD Tesco a OD Lidl,ale takýto typ zástavby súčasnú situáciu ešte viac zvýši. Navyše sa obávame, že sa ľudia, ktorí pocestujú autom, budú vyhýbať okružnej križovatke pri Váhostave, najmä ulicou A. Rudnaya a využívať prepojenie na ulicu Komenského, čím sa zvýši doprava na Bôriku a Hlinách. Z nášho pohľadu máme k súčasnému návrhu tieto výhrady:

  • navrhované vedenie cyklistickej komunikácie zo Soliniek cez lávku je obchádzkou, pričom cyklisti budú podobne akochodci určite preferovať priamy smer,
  • dobudovať aj chodníky po časti centrálnej ulice, min. od výjazdu z Javorovej ulice, doplniť priechod pre chodcov, v súčasnosti tadiaľ chodci chodia po tráve,
  • zredukovať počet navrhovaných parkovacích miest a vytvorenie zelenej zóny, teda obytného komplexu bez parkovania,
  • nahradiť komerčnú zastavanú plochu radšej zelenou oddychovou plochou, napríklad, parkom, ihriskami apod.

Ako by to asi malo vyzerať je znázornené na nasledujúcom obrázku (nové vedenie cyklochodníka — zelená, nový chodník — šedá):
rudinyII_zmena

Čo si o pôvodnom návrhu myslíte vy?