Mulica, uprav “moju ulicu”!

Aj vás trápia po zime rozbité chodníky? Musíte prenášať kočíky po schodoch? Poznáte nejakú neprehľadnú zákrutu?

Napíšte nám o tom a zmeňte tvár mesta! Do konca júla hľadáme nápady pre efektívne využitie získaných grantov.

Podpora sa týka dvoch grantov, v rámci ktorých chce OZ MULICA pripraviť a zadať realizáciu opatrení v prospech cyklistov a chodcov v meste Žilina:

  • od Stredoslovenskej energetiky cez Nadáciu Pontis na úpravu križovatiek pre vyššiu bezpečnosť a pohodlie slabších účastníkov cestnej premávky a
  • od Kia Motors na debarierizáciu infraštruktúry pre odstránenie prekážok v pohybe nielen imobilných občanov.

Chceme realizovať

Pri tejto investícii by sme chceli realizovať nasledovné opatrenia:

  • inštalácia dopravných zrkadiel pre chodcov alebo cyklistov na neprehľadné križovatky,
  • vytvorenie predradených pruhov pre cyklistov na frekventovaných svetelných križovatkách,
  • držiaky pre cyklistov na križovatkách,
  • inštalácia špeciálnych odpadkových košov pre cyklistov,
  • smerové značky pri dosiaľ vybudovaných cyklokomunikáciách,
  • bezbariérové prechody cez obrubníky pre kočíky, vozíčky i bicykle,
  • úprava nerovností na povrchu cyklokomunikácií,
  • inštalácia vodiacich koľajničiek na schodiskách pre presun kočíkov, bicyklov, cestovných kufrov…

Napíšte nám aj svoje návrhy

Svoje konkrétne návrhy aj s lokalitou môžete poslať do 31. júla 2013 prostredníctvom webového prieskumu na adrese http://bit.ly/15jmLQB. Návrhy, ktoré sa budú vyskytovať najčastejšie, sa budeme snažiť riešiť prednostne.