Na cyklocestičke zo Soliniek na Žilinskú univerzitu je prehodené dopravné značenie

Cyklisti alebo chodci si možno všimli (ale väčšina asi nie), že cyklotrasa a chodník smerujúci zo Soliniek na Žilinskú univerzitu na ulici Pod hájom majú prehodené dopravné značenie. Vyžiadala si to prax, keďže chodník a cyklocestička sa viackrát križovali a menili polohu vedľa seba. Teraz cyklisti budú jazdiť naľavo (zo smeru Soliniek) a chodník bude napravo. Pôvodne cyklisti a chodci využívali cesty ako je na obrázku :

Pôvodné označenie cyklocestičky a chodníka , zdroj Google street view

Cyklisti iste privítajú aj lepší asfaltový povrch , chodci budú mať dlažbu. V rámci tejto reorganizácie dopravného značenia si polícia vypýtala požiadavku všade označiť koniec cyklocestičky a chodníka,ak sa križujú s cestou (čomu nie sme príliš nadšení).

nešťastné označovanie koncov a začiatkov chodníka a cyklocestičky

Na chodníku ako aj cyklocestičke môžete vidieť ešte staré dopravné značenie, ktoré by sa však malo v blízkej budúcnosti prestriekať.

chodník a cyklocestička sa vymenili, vodorovné dopravné značenie sa bude tiež meniť.

Nové zvislé dopravné značenie má už grafiku podľa novej vyhlášky, pričom sa použila aj menšia veľkosť značiek.

Uvidíme, ako si na zmenu ľudia zvyknú..