Na jeseň (snáď) bude bikesharing, pozrite si kde

Na jeseň sa hádam dočkáme verejných bicyklov v Žiline

 

Minulý týždeň, primátor Žiliny Igor Choma  podpísal Memorandum o spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá nielenže finančne prispeje na projekt bikesharingu, ale vyberie aj najlepšieho dodávateľa.

Podľa memoranda by už tak v septembri mala v uliciach mesta prebehnúť inštalácia prvých dokovacích staníc, pričom cyklistom bude k dispozícii 20 stanovíšť a 120 bicyklov. Súčasťou každého bicykla bude GPS lokalizátor. Stanice budú obsahovať stojany na bicykle a informačný panel s popisom systému. My túto aktivitu vítame, ale nie sme úplne presvedčení, že jeseň je to pravé orechové.  Prečo sa nemohol bikesharing spustiť na jar, tak ako to bolo  plánované? Jedine, že by zavážil argument, že budú voľby do samosprávy. Myslíme, si že je škoda, že sa nevyužil priestor na prevádzku cez leto.


Zoznam staníc Bikesharingu v Žiline:
•    Námestie gen. M.R. Štefánika
•    Námestie Andreja Hlinku
•    Hurbanova ulica – pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
•    Ulica Antona Bernoláka
•    Ulica Romualda Zaymusa
•    Námestie obetí komunizmu – pri Mestskom úrade v Žiline
•    Ulica V. Spanyola – pred vstupom do areálu nemocnice
•    Ulica Vysokoškolákov – chodník pri plavárni
•    OC Atrium Dubeň
•    Žilpo
•    Internáty Na Veľkom Diely
•    Ulica Polomská
•    Ulica Hlinská
•    Ulica Hečkova
•    eXtreme Park
•    Lesopark Chrasť
•    Ulica Obvodová – pri ZOC Max
•    Areál Žilinskej univerzity

Ako vidieť, stanice budú najmä v centre mesta a priľahlých sídliskách, v niektorých mestských častiach ako je Bytčica, Budatín, Bánová, Považský Chlmec, Závodie alebo aj Hájik, však stanice nenájdeme, aspoň nie v tejto etape.

Pričom aj tieto mestské časti by si zaslúžili stanice, veď ako by sme prinútili ľudí,aby presadli z aut na bicykel a najmä,ak ani MHD nefunguje tak pravidelne ako v centre. V niektorých prípadoch sa nám zdá, že sú stanice až prehustené a niekde chýbajú (napr. pri Hypertescu).