Narastajúce intenzity cyklistov

Ku koncu mesiaca sa znova nainštalovali servisované cyklosčítače (okrem lokality na ul.A.Rudnaya). Údaje sú zaujímavé. vidieť , že cyklistov pribúda a viaceré dni vykázali zaujímavú intenzitu cyklistov. Určite tomu prispelo aj znovuspustenie bikesharingu.

Odkaz (kliknutím sa dostanete na interaktívny odkaz)

Môžeme si všimnúť , že cez viaceré dni boli zaznamenané intnezity vyššie ako 1000 cyklistov za deň. Silné sú určite víkendy, čo ukazujú údaje z estakády,ale aj z ulice Vysokoškolákov počas prcovného týždňa.