Nie je to žart, 1.apríla sa spúšťa bikesharing!

Nedočkaví mestskí bikeri sa dočkajú 1.apríla,kedy sa po zimnom spánku opäť spustí systém verejných bicyklov BikeKia.

Tento rok má o jednu stanicu naviac, nová stanica je pri REINOO, bývala pošta Včince a zaplatil si ju súkromný investor.

Novinkou bude nová tarifa a to 30 minút zdarma, takže bude koniec hodinovému vozeniu bez príčiny. Sme radi, že mesto aj prevádzkovateľ zobral na vedomie aj naše pripomienky na tarifu, ktorú potom niektorí používatelia zneužívali.