Novela zákona o cestnej premávke postúpila do 3. čítania

Novela zákona číslo 8/2009, ktorá by mala aspoň v menšej miere zlepšiť postavenie cyklistov na pozemných komunikáciách postúpila do tretieho čítania v Národnej rade SR. Aj keď niektoré návrhy pre cyklistov sú pozitívne, stále ako negatívum pôsobí fakt, alebo obava, že nebudú schválené nové dopravné značky pre cyklistov.
Medzi zásadné novinky patrí:

  • prednosť cyklistovi pri odbočovaní
  • možnosť využiť na prepravu cyklovozíky pre deti

Tieto nové opatrenia iniciovalo okrem iných aj žilinské OZ MULICA.