Občania diskutovali so zástupcami mesta na Žilinskom cyklofóre

Včera, dňa 20.9. prebehlo na mestskom úrade Žilinské cyklistické fórum, v rámci ktorého mohli občania diskutovať so zodpovednými úradníkmi ohľadne súčasného stavu v oblasti cyklistickej infraštruktúry. S občanmi diskutovali zástupcovia z odboru dopravy, životného prostredia, stavebného odboru a odboru Fondov EÚ. Stretnutie zorganizovalo mesto Žilina v spolupráci s občianskym združením MULICA.

Fórum malo charakter otvorenej diskusie, počas ktorej boli prezentované jednotlivé oblasti ako napr. rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Žiline, možnosti jej financovania, dopad cyklodopravy na mesto ako aj dizajn a umiestňovanie stojanov na bicykle.

Občania privítali túto otvorenú diskusiu so zástupcami mesta, pričom zdôraznili, že by nebolo na škodu mať takéto stretnutie častejšie. Taktiež  podali niektoré návrhy, ktorými by mesto mohlo začať integrovať cyklistov do dopravnej infraštruktúry ako aj potrebu jednoduchých, ale funkčných cyklostojanov, ktoré by mali byť umiestnené pri každej významnej občianskej vybavenosti. Poukázali na fakt, že práve podporou nemotorovej dopravy môže Žilina riešiť narastajúce problémy s individuálnou automobilovou dopravou. Zodpovední úradníci poukázali na potrebu opory všetkých návrhov cyklistických riešení v slovenskej legislatíve ako aj na to, že každá výstavba či investícia v meste musí byť v súlade s územným plánom, ktorý by mal byť definitívne schválený začiatkom budúceho roku, a v ktorom je sieť cyklotrás zaznamenaná.

Diskusia sa zaoberala aj horúcou témou a to vzájomným vzťahom cyklistov k motoristom a chodcom. Aj vzhľadom na trendy zo zahraničia sa väčšina diskutujúcich zhodla na potrebe integrovať cyklistov a umiestňovať ich viac do spoločného priestoru s autami ako na chodníky či separované cyklotrasy. Nezabudli však zdôrazniť fakt, že je nevyhnutná vzájomná tolerancia a rešpektovanie sa všetkých účastníkov cestnej dopravy. Zúčastnení sa tiež zhodli na potrebe osvety vnímania cyklistiky medzi občanmi ako aj osvety napr. správneho spôsobu jazdy medzi cyklistami samotnými. Niektorí aktívni občania upozornili, že by sa návrhy na budovanie cyklistickej infraštruktúry mali presadzovať aj cez poslancov príslušných mestských častí, ktorých sa čiastkové riešenia dotýkajú.

Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na túto zaujímavú tému. Občianske združenie MULICA sa bude aj naďalej snažiť presadzovať záujmy cyklistov, pričom ak bude vôľa aj zo strany mesta, jeho členovia radi pomôžu, či už s organizáciou takýchto verejných diskusií alebo aj s konkrétnymi návrhmi.

Žilinské cyklistické fórum je jednou z aktivít medzinárodného projektu Central Meetbike realizovaného prostredníctvom programu Stredná Európa, ktorý je spolufinancovaný z ERDF.

Pokiaľ ste sa nezúčastnili, na čo by ste sa spýtali Vy? Čo Vás zaujíma? Máte nejaký návrh? Napíšte nám alebo zanechajte komentár.