Okružnú križovatku na Solinkách áno,ale Lidl nie.

Na ostatnom zasadaní dopravnej komisie ako aj v rozličných správach prebehla informácia, že spoločnosť Lidl chce postaviť nový obchod na Solinkách. Rozhodli sme sa zaujať k tomu stanovisko, keďže danú lokalitu poznáme.

V prvom rade chceme uviesť, že nemáme nič proti Lidlu. Chápeme to, že spoločnosť sa chce rozširovať v rámci svojho biznis plánu. Aj my tam občas nakupujeme.

S čím máme ale problém, je lokalita,kde sa má budúci obchod postaviť.

Plánovaná lokalita novej predajne Lidl na Solinkách, zdroj: Zilina.sk

Online mapa: https://www.google.com/maps/@49.2031638,18.744771,540m/data=!3m1!1e3

Už v súčasnosti je lokalita problematická z dopravného napojenia, pretože ju využívajú obyvatelia ako aj cestujúci, ktorí sa chcú vyhnúť centru a cestujú tangenciálne buď z oblasti sídliska Vlčince,ale ďalších obcí smerom na Solinky, Kamennú ulicu a priemyselnú zónu, do Závodia, Bánovej, do Rajeckú doliny a opačne.

Kto tade išiel, tak hádam už každý stál v kolóne pod univerzitou na ulici Pod Hájom, potom ďalej na križovatke ulíc Centrálna a A.Rudnaya. A to nehovoríme, čo sa stane, ak sa spustia Rudiny II na Obvodovej ulici, kde už teraz vznikajú ráno kolóny po okružnú križovatku pri Váhostave. To isté na opačnej strane križovatke ulíc Vysokoškolákov a Veľký diel – tam sa mimochodom tiež plánuje okružná križovatka.

Ak sa pozrieme na štatistiku premávky z Google traffic, vidíme zdržania v danej lokalite (čím červenšia farba, tým horšia premávka).

Stav premávky v predmetnom území. zdroj: google maps
Tu vidieť,aké zdržania vznikajú už teraz na danej ceste

To sa samozrejme po výstavbe nového obchodu ešte zhorší, pretože obchod nebude slúžiť iba obyvateľov Soliniek, ale aj prechádzajúcim touto cestou,takže pripravme sa na ešte väčšie zdržania a kolóny.

V súčasnosti práve novú okružnú križovatku potrebuje práve Lidl,lebo bez nej by boli potenciálni zákazníci stratení,(z parkoviska by pri tých kolónach asi ani nevyšli).

V podstate táto nová stavba vygeneruje oveľa viac dopravných vzťahov,akoby sa stalo,ak by tam bola napríklad len domová výstavba. Bude to spôsobené práve charakterom občianskej vybavenosti, ktorá pritiahne zákazníkov po celý deň. Navyše sa plánuje zatrolejovanie úseku, ktorý pôjde aj touto lokalitou, takže si to potom odnesie už aj teraz dosť meškajúca MHD.

Okružná križovatka áno, či nie?

Apropo áno, okružná križovatka sa tam odporúča už v strategických dokumentoch mesta Žilina (napr. generel dopravy) ako možné riešenie problematickej súčasnej stykovej križovatky. S tým súhlasíme. A vtedy by mala zmysel.

Ale podstatné je a to treba povedať, že križovatka sa tam plánovala bez obchodného centra.

To sú totižto dve rozdielne veci. Samozrejme, mesto to vníma ako príležitosť, keď našlo investora na okružnú križovatku a prepojenie ulíc Oravská,Bôrická,Centrálna a Pod hájom.

Keďže zatiaľ bola spoločnosťou prezentovaná iba štúdia vo viacerých variantoch, nie je jasné akým spôsobom bude na križovatku napojené samotné parkovisko obchodu. Ak by to zostalo ako je to navrhované, zákazníci vchádzajúci na parkovisko by pri upchatí vjazdu zablokovali pravdepodobne celú križovatku a tak aj prejazd MHD a cyklistov na cestičke, ktorá vjazd križuje. Cez križovatku by navyše mala smerovať nová vetva trolejového vedenia okruhu okolo Soliniek…

A ešte jedna vec, čo sa týka výmeny pozemkov.Spoločnosť Lidl by sa bez pozemkov mesta nevedela pripojiť na cestnú sieť, resp. vedela s problémami, že by zákazníci ani nemohli vyjsť z parkoviska (čo sa ale pravdepodobne stane tak, či tak keď postavia okružnú križovatku).

Pozemky mesta Žilina

My to však vnímame ako tzv. danajský dar. Avšak v tejto kombinácii to bude skutočne nevhodné pre dopravu v tomto území. Aj keď spoločnosť Lidl uvádza, že chce odľahčiť obchod na Solinkách na ulici Bajzová, opak bude pravdou, priláka ešte viac zákazníkov. A o tom to je. Súvisí to len s politikou spoločnosti,ktorá chce expandovať. Vraj má mať obchod zelenú strechu, no konečný výsledok určite zelený nebude.

Jedine, že by to bola prevádzka, kde by boli tak 4 parkovacie miesta a ostatní by prišli pešo alebo na bicykli. 🙂

No ale to je skôr v rovine rozprávky…

Čo sa týka okružných križovatiek, myslíme si, že viac by bola potrebná skôr v lokalite ulíc.A.Rudnaya a Centrálna (pri reštaurácii Krava) ako aj na Vlčincoch na križovatke Ul.Vysokoškolákov a Veľký diel.

Tak sme zvedaví, čo poslanci nakoniec schvália.