Po spustení bikesharingu, nastal v Žiline cykloboom

V piatok 29.3 sa oficiálne spustil bikesharingový systém v meste Žilina, ktorý sa testoval krátko minulý rok. Po zaujímavom programe sa mohli obyvatelia, ale aj záujemcovia previesť na bicykloch v rámci marcovej cyklojazdy, ktorá viedla ulicami Žiliny.

Kolegovia z Cyklokoalície a OCI BB
Ulice patrili cyklistom
Tí, čo vytrvali až do konca

Na slávnostnom otvorení nás boli podporiť ak kolegovia z Bratislavy a Banskej Bystrice.

Čo je dôležité už večer 29.3 si začali obyvatelia spontánne požičiavať bicykle systému BikeKia. Cez sobotu a nedeľu požičiavanie nabralo také obrátky, že ste mohli skutočne stretnúť bicykle všade.

Začiatkom týždňa dokonca niektoré stanice mali problém s nedostatkom voľných bicyklov, najmarkatnejšie je to na univerzite a internátoch, kde chronicky chýbajú počty bicyklov.

Dôležité je, že Žilina ukázala , že má hlad po bicykloch. Bolo by dobré podporiť bikesharing aj novými cyklotrasami. Sami sme zvedaví na úvodné štatistiky požičiavania, pretože si myslíme že padnú rekordy:-) Určite sme zvedaví na dáta zo sčítačov.

v nedeľu ste mohli cyklistov stretať všade
bicykle na univerzite
nestačili dopytu

Systém má ešte detské chyby (dočasne neakceptuje karty Tatra banky a Maestro, nie je to však chyba na strane prevádzkovateľa). Od prevádzkovateľa je príslub, že na vyriešení tohto problému sa pracuje a mal by byť vyriešený v priebehu apríla.

Ďalším problémom je, že niektorí používatelia si mýlia zaparkovanie bicykla s jeho vrátením.

Ak dáte zaparkovať, systém pod tým myslí, krátkodobé parkovanie,pričom bicykel je stále ešte napísaný na vás a čas sa vám počíta.

Ak chcete bicykel vrátiť, iba jednoducho uzamknite bicykel zámkom na zadnom kolese pri stanici BikeKia,nemusí byť v stojane stanice ( ak sú už všetky stojany plné), stačí ho dať na stojan v okolí stanice a zamknúť ho.