Počet cykloprejazdov sa oproti minulému roku zvýšil o 13 %

V porovnaní s minulým rokom od januára do 12.10 bol zaznamenaný vyšší počet prejazdov na sčítacích úsekoch o 13 %. Na cyklotrase popri Váhu dokonca o vyše 20%. Ide o priebežné vyhodnotenie.

Celkovo sčítače zaznamenali 276963 prejazdov, pričom minulý rok 244889.

Rok 2018

lokalita počet prejazdov priemer za deň najväčší počet za deň
Vysokoskolakov 133865 470 1021
Hlboka 82583 281 639
Rudnaya 60515 212 404
celkom 276963

 

lokalita počet prejazdov priemer za deň najväčší počet za deň
Vysokoskolakov 113734 395 1042
Hlboka 74397 258 641
Rudnaya 56758 197 416
celkom 244889

Jan.1 do 15.10.2017

 

 

rok 2017

ROK 2018

Podobne je to aj so sčítačom na cyklotrase popri Váhu.

Do októbra 2018 zachytil 11257 prejazdov, za minulý rok 90494, čo je nárast o 23%.
Vysvetlenie je jednoduché, je to výsledok relatívne teplého počasia aj počas jesene.Uvidíme, či tento trend bude pokračovať aj naďalej.