Podnety pre mesto cez OdkazPreStarostu.sk

17. októbra spustil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) svoj portál Odkazprestarostu.sk aj pre Žilinu. Stalo sa tak ešte pred informačnou besedou, ktorej sa v Stanici Žilina-Záriečie zúčastnil aj náš člen.

Ide o portál, kde môžu občania jednoduchým spôsobom zadávať podnety pre miestnu samosprávu, tie sa dostanú do e-mailových schránok úradníkov, ktorí sa majú postarať o ich vyriešenie. Stav podnetu sa na portáli sleduje a súhrn podnetov za isté obdobie aj štatisticky vyhodnocuje. To ukazuje, ako sa miestny úrad správa ku svojim občanom. Toto je najväčšia pridaná hodnota portálu, ktorý tak ešte viac eliminuje bariéru v spolupráci medzi samosprávou a občanmi. Taktiež občan nemusí vyhľadať konkrétny odbor a meno zodpovednej osoby – portál to vie za neho.

Máte podnet?

Ak máte podnet, odfoťte problematické miesto a do portálu vložte fotografiu, napíšte k nej vysvetlenie a potom už len môžete sledovať, ako sa s Vašimi podnetmi nakladá. Príslušný úradník, ktorého sa podnet týka, bude automaticky informovaný a podľa jeho súčinnosti sa bude stav podnetu aktualizovať.

Riaditeľ inštitútu Ctibor Košťál konštatoval, že žilinský primátor Igor Choma najprv prejavil záujem a prisľúbil spoluprácu bez výhrad. V záverečnej fáze prípravy sa však v komunikácii s Mestom Žilina vyskytli problémy a teraz to vyzerá, akoby vedenie nášho mesta napokon portál nechcelo prijať. Napriek tomu jeden úradník už na prvé podnety reagoval.

Preto je veľmi dôležité, aby občania Žiliny portál využívali a ak bude veľa neriešených podnetov a Mesto Žilina ich bude ignorovať, tak spolu s médiami možno na vedenie mesta vyvinúť tlak.

Ak žijete v inom meste alebo obci, ktorá nie je v zozname obcí na portáli, odporúčame sa spojiť s riaditeľom inštitútu elektronicky a oni už zvyšok radi zariadia.

Zapojte sa

Preto vyzývame celú aktívnu komunitu, aby sa zapojila do tvorby podnetov a pomohla presvedčiť vedenie nášho mesta o výhodách tohto postupu. Na štatistických výsledkoch z ostatných miest a obcí je vidieť veľký rozdiel v správaní sa jednotlivých samospráv: od neveľmi úspešných po vzorné. Ku ktorým sa zaradí Žilina?