Porovnanie rekreačnej a mestskej cyklotrasy

Zaujímavé je porovnanie dát z sčítačov pre mestskú cyklotrasu, (ul.Vysokoškolákov) a rekreačnú (popri Váhu).

Denný priebeh intenzít cyklistov na ul.Vysokoškolákov.

Kým na Vysokoškolákov je denný priebeh intenzít relatívne rovnomerný počas každého dňa.

U cyklotrase popri Váhu vidíme silné intenzity najmä počas víkendových dní (sobota, nedeľa), kde sú najmä rekreační cyklisti.

Denný priebeh intenzít u rekreačnej cyklotrasy popri Váhu.