Prečítajte si májové číslo Cyklistickej dopravy

Prečítajte si nové správy z cyklodopravy:

  • ako si trnavskí študenti vybudovali pred univerzitou vlastné cyklostojany
  • kde na Slovensku otvorili nový cyklochodník
  • ako v Holandsku riešenia problémy so zlým parkovaním bicyklov a križovatky pre cyklistov
  • a ešte oveľa viac.