Pripravuje sa nový generel dopravy – povedzte si, čo by ste chceli.

Mesto Žilina pripravuje nový generálny dopravný plán (generel dopravy), ktorý by mal určiť akým smerom sa bude vyvíjať doprava v Žiline v nasledujúcom období. Bude to záväzný dokument , ktorý podrobne plánuje využitie dopravného systému v Žiline. Z hľadiska peších, cyklistickej dopravy ako aj MHD je dôležité, aby tieto druhy dopravy boli v našom meste preferované.

Mimochodom minulý rok bol vypracovaný generel cyklistickej dopravy, pričom by sme boli radi, keby sa minimálne pre cyklistov zachoval a implementoval aj do nového generelu dopravy. Z hľadiska našej pozície by sme boli veľmi radi,aby generel stanovil víziu pre Žilinu aký dopravný systém chce, teda dopravný systém, ktorý bude udržateľný, škodiť čo najmenej životnému prostrediu a slúžiť čo najväčšiemu počtu ľudí.

Ak máte konkrétne návrhy, čo by ste navrhovali zmeniť, prosím vyplňte nasledujúci formulár.