V Žiline pribúdajú nové cyklopiktokoridory

Včera 6.6.2013 začali na sídlisku Vlčince, konkrétne na ulici Sv.Cyrila a Metoda, značiť nové vodorovné značenie pre cyklistov. Cyklisti tak budú mať možnosť využívať nové koridory pre cyklistov, ktoré budú prepájať cyklotrasu H3 (Vlčince – Centrum) s cyklotrasou V10 (Vlčince – smer Hypertesco). Žilina sa tak stala druhým mestom, kde sa použili tieto cyklopiktokoridory, ktoré sa bežne využívajú napr. v ČR a zahraničí. Koridory pre cyklistov vyšli ako najlepšie riešenie, keďže pôvodný návrh prepojenia týchto cyklotrás by sa už nedal zrealizovať, tak ako bol navrhnutý, navyše cyklisti by boli vedený obojsmerne iba na jednej strane. Koridory naviac rešpektujú prirodzený pohyb cyklistov presne podľa pravidiel cestnej premávky. Z pohľadu ucelenosti cyklistickej infraštruktúry ide o malý krôčik vpred k systematickosti dopravnej siete pre cyklistov, keďže sa jednotlivé cyklotrasy poprepájajú. Čo sa dĺžky týka, ide o úsek v celkovej dĺžke cca. 700 metrov.

Čo vlastné nové koridory pre cyklistov znamenajú?

Vyznačujú priestor, resp. najlepšiu trasu, kde by sa mal pohybovať cyklista v rámci komunikácie. Koridory mu síce nezaručujú výhradné užívanie komunikácie, ale pôsobia jednak pre cyklistov ako akési optické vodítko a pre vodičov ako upozornenie, že na danej komunikácií sa môžu vyskytovať cyklisti a vodiči ich nesmú ohroziť. Vo vyhláške (361/2011) je to dopravná značka V8c.
Od pôvodného návrhu vedenia alebo napojenia (je vyznačený zelenou farbou) sa súčasná realizácia odlišuje tým, že sa cyklisti v smere od Hypertesca budú musieť napájať na H3 (Hlbokú cestu) cez vnútroblok časti Vlčince I, popri paneláku na Nám. Ľ.Fullu. Pôvodne sme chceli, aby sa napojili hneď za zastávkou MHD, ale vraj táto možnosť nebola policajtmi schválená.


Zobraziť piktokoridor Vlcince na väčšej mape

Na miestach, kde sa budú cyklisti napájať na piktokoridory a cyklotrasu a nie sú v súčasnosti znížené ani skosené obrubníky, sme požiadali Žilinské komunikácie, aby tieto vstupy upravili. Ako nám bolo povedané, tieto úpravy sa zrealizujú. Sami sme zvedaví na výsledné riešenie.