Za ostatný rok 2020 zatiaľ najviac cyklistov na cyklocestičke popri Váhu

Minuloročné údaje o intenzite cyklistov na cyklocestičke popri Váhu zatiaľ ukazú zvýšené údaje takmer o 5% oproti roku 2019.

Rok 2020 s rekordnou intenzitou cyklistov

Pravdepodobne za to mohol aj Covid, kde najmä v prvej vlne vykazovali sčítače nadpriemerné intenzity, pozri nasledujúci obrázok.

Vývo intenzity cyklistov podľa týždňov za vybrané uplynulé roky