Základné školy v Žiline budú môcť požiadať o cyklostojany

Dnes sa na mestskom úrade v Žiline konalo stretnutie projektového tímu Central Meetbike s riaditeľmi základných škôl, ktoré má v svojej pôsobnosti mesto Žilina.

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie s možnosťou získať cyklostojany pre dané základné školy. Základné školy majú preto úlohu zistiť potenciálny záujem žiakov, či by do školy chodievali na bicykli. Taktiež sa v rámci jednotlivých škôl budú zisťovať aj cestovné návyky žiakov 7 ročníkov, teda akým druhom dopravy dochádzajú do škôl.