Zapojte sa do súťaže Zelená Žilina 2013

Chodievate do práce peši, MHD alebo na bicykli a myslíte si, že z toho okrem dobrého pocitu nemáte nič? Zapojte sa do 4. ročníka súťaže Zelená Žilina, ktorej hlavným cieľom je propagácia používania ekologických druhov dopravy.

Prečo by sme mali cestovať ekologicky?

Doprava sa podieľa na celkovom znečistení ovzdušia a produkcii skleníkových plynov približne 33 %, pričom podľa odhadom Svetovej zdravotníckej organizácie ročne zomrie v EÚ na následky znečistenia ovzdušia približne 20 ľudí. V súčasnosti už každé tretie dieťa trpí alergiou alebo zníženou imunitou, čo má za následok aj znečistenie ovzdušia. Bicykel je ideálnym spôsobom dopravy na krátke vzdialenosti, pričom až vyše 70% ciest v mestách je kratších ako 5 km. MHD je zase najefektívnejším druhom dopravy z pohľadu vynaložených nákladov a dopadu na životné prostredie. Pešia doprava je najstarším a najzdravším spôsobom dopravy, pričom má aj najnižšie náklady a požiadavky z hľadiska dopravnej infraštruktúry.

Len pre ilustráciu minulý rok súťažiaci celkovo prešli 8360 ekokilometrov. Ak by sme to prepočítali na ušetrené emisie CO2, tak by to v porovnaní s osobným automobilom, ktorý vyprodukuje priemerne 160g CO2 na km, predstavovalo ušetrenie o 1,3 tony CO2.

Ako?

Tak, že budete chodiť do práce mestskou hromadnou dopravou, pešo alebo na bicykli. Občianske združenie Mulica pre vás pripravila súťaž a kampaň Zelená Žilina, ktorá je zameraná na podporu a propagáciu ekologických druhov dopravy.

Aké sú podmienky súťaže?

Zúčastniť sa súťaže je možné v 2 kategóriách: buď ako jednotlivci alebo ako tímy zamestnancov (pozostávajúce z minimálne dvoch členov). Jednotlivci tak budú súťažiť s jednotlivcami a tímy zase medzi sebou.

Navyše oproti minulému roku sa môžu zapojiť aj kolektívy žiakov a študentov, ktorí chodia ekologicky do škôl.

Trvanie súťaže.

Súťaž bude prebiehať od 1. mája do 30. septembra. Môžete súťažiť aj kratšie, ale vždy to musí byť minimálne 1 mesiac.

Čo budem musieť urobiť?

V priebehu súťaže si budete každý pracovný deň zaznamenávať, akým druhom dopravy ste išli do a z práce. Za každú cestu “do” alebo “z” práce získavate 1 bod. Za použitie automobilu získavate 0 bodov.

V prípade rovnosti bodov (ekocesty) za mesiac sa budú ekobody počítať ako súčin bodov z ciest za mesiac x vzdialenosť (práca – domov). Pritom musíte čestne vyhlásiť, že Vami uvedené údaje sú pravdivé.

Všetci zúčastnení budú na koniec zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny.

Napríklad:

 • Ak teda pôjdete “do” a “z” práce MHD, zapíšete si 2 body za daný deň.
 • Ale ak by Vás ráno do práce zobral kolega autom a naspäť pôjdete peši, zapíšete si za daný deň len 1 bod.

Šablónu formulára, kde si budete zapisovať body, Vám pošleme po registrácii alebo si ju môžete stiahnuť (ODS alebo XLS). Súťažiť budete iba počas dní, kedy bude v práci, v prípade dovolenky sa Vám samozrejme body rátať nebudú. Avšak nemusíte smútiť, do úvahy sa bude brať aj počet ekociest za deň, takže v prípade dovolenky vôbec nemusíte byť v nevýhode.

Aký bude výsledok?

Výsledky sa budú priebežne uverejňovať na www.mulica.sk. Jednotlivcov ako aj firmy s najväčším počtom bodov za používanie ekologickej dopravy odmeníme zaujímavými cenami.

Registrácia

Zaregistrovať sa môžete nasledovnými spôsobmi:

 • vyplnením registračného formulára pre jednotlivcov, alebo pre tímy. Následne vás budeme kontaktovať s ďalšími pokynmi.
 • emailom: info@mulica.sk
 • poštou: na OZ MULICA, Bláhova 449/21,01004 Žilina, heslo na obálke “Zelená Žilina 2013”

Údaje potrebné k registrácii:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu bydliska alebo miesta odkiaľ najčastejšie chodievate do práce
 • Adresu zamestnania
 • Vzdialenosť bydliska od zamestnania v km
 • Kontakt na Vás: email, mobil
 • V prípade, že budete súťažiť ako tím, uveďte názov tímu

O čo budete súťažiť?

Odmenou za súťaž budú tieto zaujímavé ceny:

 • zaujímavé knihy od kníhkupectva ArtForum
 • vstupenky na zaujímavé akcie do kultúrneho centra Stanica
 • vstupenky na predstavenia mestského divadla v Žiline
 • ročné zápisné do krajskej knižnice
 • voľné vstupy na mestskú plaváreň v Žiline
 • každý mesiac vyžrebujeme 1, kto získa ročné predplatné Žilinského večerníka
 • permanentky na hokej v Žiline
 • Súťažiaci, ktorí budú cestovať najviac MHD obdržia bezplatne 1 štvrťročný lístok a 1 mesačný lístok
 •  HOtel Dubná Skala venuje 2 poukazy na 2 hodinový vstup do Relax centra s občerstvením pre 4 osoby v hodnote 49€.

A ešte oveľa viac cien sa budeme snažiť pre Vás vybaviť 🙂