Zaujímate sa o cyklodopravu v Žiline? Prídite na workshop cyklodopravy 30.4!

Ak Vás zaujíma, ktoré cyklotrasy v Žiline mesto plánuje postaviť v najbližšej dobe, ktoré sú kritické úseky pre cyklistov ako aj ďalšie veci, ktoré Vás trápia, prídite na workshop cykloodpravy, ktorý sa uskutoční dňa 30. 4. 2013 o 15:00 hod. v zasadačke PP na Mestskom úrade v Žiline, kde sa budú riešiť nasledovné témy:

  • Ako ďalej s cyklotrasami v meste?
  • Aktivity Žilinského samosprávneho kraja na podporu cyklistov
  • Integrácia cyklistov na pozemných komunikáciách
  • Nové odstavné plochy a ich využitie
  • Zlé príklady riešenia cyklistických komunikácií v Žiline
  • Výstupy z automatických sčítačov cyklistov
  • Príprava podkladov pre Generel cyklistickej dopravy
  • Cyklobusy v Žiline
  • Pripomienky a diskusia k cyklistickej infraštruktúre

Príďte aj Vy a povedzte svoju ideu, ktorá pomôže pri zlepšovaní podmienok pre cyklistov v Žiline. Prosíme o potvrdenie účasti do 29. 4. 2013 na e-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk

Pozvánka na workshop cyklodopravy (PDF)