Žilina má ako prvá automatické sčítače pre cyklistov

Mesto Žilina je prvým mestom na Slovensku, ktoré inštalovalo automatické sčítače cyklistov. Sčítače dokážu jednak spočítať cyklistov ako aj odlišovať ich smer. Využitie takýchto dát je potrebné pri dopravnom plánovaní ako aj monitorovaní cyklistov na mestských komunikáciách. Doteraz bolo možné získať údaje iba klasickým sčitovaním prostredníctvom ľudí, ktorí počítali ručne cyklistov.

Inštalované boli dva typy, jeden monitoruje čisto cyklistov a druhý monitoruje ako aj odlišuje cyklistov a chodcov. Údaje sú automaticky prenášané bezdrôtovou technológiou, pričom pracovníci mestského úradu tak môžu monitorovať a analyzovať údaje cyklistov. Dáta sa následne môžu vyhodnocovať jednak v závislosti od počasia, obdobia dňa ako aj intenzity.

Lokality kvôli bezpečnosti sčítačov radšej neuvádzame.
Len pre zaujímavosť, za 4. október tak zaznamenali vyše 1000 cyklistov, čo je na október zaujímavé číslo a sedí s prieskumom, ktorý bol vykonaný v júni toto roka, kedy sa monitorovali cyklisti 12 hodín.

Sčítače boli zakúpené prostredníctvom medzinárodného projektu Central Meetbike, v rámci ktorého je mesto Žilina partnerom. Teraz je na meste, aby ich aj efektívne využívala. Samotné dáta sú významné aj z dôvodu, že poskytujú cenné informácie, koľko cyklistov sa vygeneruje, ak je postavená cestička pre cyklistov.

Ohlasy z médii: