Žilina má prvý predsadený priestor pre cyklistov na križovatke


Ako sme vás už informovali v predchádzajúcom článku, na križovatke ulíc Fándlyho – Suvorovova – Komenského sa realizuje zmena dopravného značenia, ktorá má cyklistom uľahčiť prejazd križovatkou. Okrem piktokoridorov, ktoré sa už vyznačili sa na križovatke vyznačia aj predsadené priestory (nazývané aj predsadené stopčiary) pre cyklistov V5d. Tie umožňujú cyklistom radiť sa pred križovatkou pre automobily, čím aj psychologicky aj fyzicky zlepšujú bezpečnostnú situáciu najmä pre cyklistov a to tým, že sú viditeľní pre motoristov. Navyše križovatkou prechádzajú ako prví. Túto zmenu si môžete všimnúť na ulici Fándlyho pri vstupe do križovatky. Samotný priestor pre cyklistov je podfarbený pre lepšiu viditeľnosť zelenou farbou  a je nastriekaný termoplastom,tak aby značenie vydržalo viac ako klasické dopravné značenie. Postupne by mali byť priestory pre cyklistov na všetkých ramenách križovatky.

Okrem Žiliny má takéto riešenia aj Bratislava a tým sme sa aspoň sčasti priblížili súčasnému trendu dopravného značenia vo vyspelej Európe ako aj svete. Navyše môžeme neskromne povedať, že uvedené dopravné značenie sme spolunavrhovali a presadili pri novele vyhlášky 9/2009.

 

Inovatívne okrem samotného priestoru pre cyklistov je aj to, že sú na danej trase aj nové dopravné smerové tabule pre cyklistov, prvé takéhoto druhu v Žiline.

 

Ako teda správne prejsť križovatkou?

Pre cyklistov: je nutné sa zaradiť do zeleného priestoru pre cyklistov a odtiaľ prejsť križovatkou.

 

Pre automobily:

V prípade fungovania svetelne signalizačného zariadenia (semafóru): počkať za priestorom pre cyklistov na signál voľno a až potom prejsť križovatkou.

V prípade nefungovania semofóru môže automobil vstúpiť do priestoru pre cyklistov, ak tam nie je cyklista, aby mal zaistené rozhľadové pomery a potom prechádza križovatkou.

 

Pre lepšie pochopenie pripájame fotky zo zahraničia: