Žilina vypísala verejné obstarávanie na Generel cyklistickej dopravy

Mesto Žilina vypísalo verejné obstarávanie na generel cyklistickej dopravy. Súťažné podklady a ďalšie špecifikácie je možné si vyžiadať na mestskom úrade.

Celé znenie výzvy si môžete pozrieť na stránkach www.zilina.sk.

Dočkáme sa konečného dobrého systematického dokumentu pre cyklistov?