Žilinské cyklotrasy sú zaviate snehom

Začiatok roka 2013 priniesol bohatú snehovú nádielku. Avšak to, čo robí radosť deťom, nerobí radosť cyklistom. Cyklistické komunikácie sú totiž zaviate snehom. Aby sme boli objektívni, okrem tých spoločných chodníkov s chodcami, nie sú vôbec udržiavané. Ale aj na tých spoločných je odhrnutá len jedna časť, pričom nie je možné rozoznať, ktorá časť je pre cyklistov a ktorá pre chodcov.

  • H3- čiastočne zjazdná
  • H2 – čiastočne zjazdná. Nie sú jasné časti medzi cyklistami a chodcami.
  • V10- pre cyklistov nezjazdná
  • H23 – zaviata snehom, nezjazdná
  • Nám. J. Bosca – Bánová: čiastočne zjazdná. Nie sú jasné časti medzi cyklistami a chodcami.

Popritom zo zákona je správca komunikácie ich povinne udržiavať zjazdné.

Veď nechceme veľa, snáď by aspoň raz za týždeň stačilo.
Čo na to kompetentní? Napísali sme sťažnosť na odbor dopravy, uvidíme, či sa niečo zmení.