S hadom na zebre

Predstavenie kampane S hadom na zebre (hra pre základné školy)

Kampaň S hadom na zebre (oficiálny anglický názov kampane „Traffic Snake Game“) zavítala počas Európskeho týždňa mobility 2014 po prvýkrát aj do slovenských základných škôl, vrátane tých žilinských. A čo to vlastne je? Ide o celoeurópsku iniciatívu na podporu dochádzania detí do školy ekologickým a teda udržateľným spôsobom dopravy, to znamená pešo, na bicykli či verejnou dopravou. Na Slovensku ju koordinuje OZ Mulica v spolupráci s ďalšími lokálnymi koordinátormi.
Prečo je takáto kampaň dôležitá už aj na Slovensku? Žiaľ preto, že už aj v našich mestách začína narastať trend, že sú deti vo veľkej miere vozené do škôl autami. V dôsledku toho vznikajú pri školách dopravné zápchy a celý rad potenciálne nebezpečných situácií pre samotné deti. Rodičia sa následne boja posielať svoje deti do školy samé, pešo či na bicykli, lebo tá dopravná situácia okolo škôl je nebezpečná a tak radšej vozia svoje deti do školy autom….a takto sa dostávame do začarovaného kruhu, či špirály, z ktorej niet úniku.
Ale predsa je tu možnosť. Motivovať už malé deti k uvedomelému využívaniu dopravných prostriedkov a zodpovednému dopravnému správaniu. A to nehovoríme len o ovládaní pravidiel cestnej premávky, ale aj o zodpovednom prístupe ku každodennému cestovaniu. Tomu sa snaží napomôcť aj kampaň S hadom na zebre.
Možno chcete urobiť niečo s dopravnými zápchami pri vašej škole? Alebo chcete motivovať školopovinné deti cestovať do školy pešo či na bicykli? Možno tiež máte záujem učiť ich o bezpečnosti cestnej premávky, aby boli schopné nielen bezpečne ale aj ekologicky cestovať do školy?
Ak áno, hra „S hadom na zebre“ je práve to, čo hľadáte! Hra vám ponúka riešenie pre podporu zmeny správania žiakov pri cestovaní do školy. Kampaň je veľmi jednoduchá na realizáciu a zábavná pre všetky deti.
Kampaň podporuje deti a ich rodičov k premýšľaniu o svojom dopravnom správaní a navrhuje chôdzu, jazdu na bicykli a verejnú dopravu ako alternatívy k dochádzaniu do školy na aute. Zároveň sa usiluje o zmenu negatívneho vnímania a propagovanie týchto udržateľných druhov dopráv ako niečo zábavné, sociálne a zdravé, ako pre životné prostredie, tak aj pre rodiča/dieťa.
Kampaň si kladie za cieľ:
 prezentovať udržateľnú mobilitu deťom, rodičom a učiteľom;
 zlepšiť bezpečnosť a kvalitu života v areáli školy a na cestách do školy;
 zabezpečiť dlhodobo udržateľné dopravné správanie aj mimo základných škôl, v bežnom živote.
Viac na priloženom letáku:

 

 

Úvodné kolo kampane S hadom na zebre skončené

Spolu viac ako 1 000 žiakov z 9 základných škôl z troch slovenských miest – Košice, Martin a Žilina, sa počas dvoch týždňov na prelome septembra a októbra 2014 pokúšalo použiť na cestu do školy viac svoje nohy, bicykel či verejnú dopravu, namiesto aby ich doviezli do školy rodičia autom.

Kampaň S hadom na zebre (oficiálny anglický názov kampane „Traffic Snake Game“) totiž zavítala počas Európskeho týždňa mobility 2014 aj do slovenských základných škôl. A čo to vlastne je? Ide o celoeurópsku iniciatívu na podporu dochádzania detí do školy ekologickým a teda udržateľným spôsobom dopravy, teda pešo, na bicykli či verejnou dopravou. Na Slovensku ju koordinuje OZ Mulica v spolupráci s ďalšími lokálnymi koordinátormi. Tohto roku napríklad s pracovníkmi mestského úradu v Martine.

Prečo je takáto kampaň dôležitá už aj na Slovensku? Žiaľ preto, že už aj v našich mestách začína narastať trend, že sú deti vo veľkej miere vozené do škôl autami. V dôsledku toho vznikajú pri školách dopravné zápchy a celý rad potenciálne nebezpečných situácií pre samotné deti. Rodičia sa následne boja posielať svoje deti do školy samé, pešo či na bicykli, lebo tá dopravná situácia okolo škôl je nebezpečná a tak radšej vozia svoje deti do školy autom….a  takto sa dostávame do začarovaného kruhu, či špirály, z ktorej niet úniku.

Ale predsa je tu možnosť. Motivovať už malé deti k uvedomelému využívaniu dopravných prostriedkov a zodpovednému dopravnému správaniu. A to nehovoríme len o ovládaní pravidiel cestnej premávky. Tomu sa snaží napomôcť aj kampaň S hadom na zebre.

Jej prvé kolo sa uskutočnilo na niekoľkých základných školách počas ETM 2014. Počas dvoch týždňov, od 22.septembra do 3.októbra, sa deti participujúcich základných škôl snažili pri ceste do a zo školy využívať svoje nohy, bicykel či verejnú dopravu a nevyužívať svojich rodičov na vozenie sa do školy autom. Za každú takto urobenú cestu získali farebný bod, ktorý následne lepili na krásny veľký plagát dopravného hada, ktorý bol zavesený vo vestibule školy. Cieľom bolo zmeniť svoje dopravné správanie a nahradiť cesty do školy realizované autom iným druhom dopravy. Na zistenie úspešnosti kampane a dosiahnutia stanoveného cieľa (ktorý si každá škola určila individuálne) slúžili prieskumy zamerané na zisťovanie spôsobu dochádzania detí do školy, ktoré sa robili pred, počas aj po skončení kampane.

A tu je už pár výsledkov 1.kola kampane S hadom na zebre na Slovensku:

 • Počet zapojených miest: 3  – Žilina, Martin, Košice
 • Počet zapojených slovenských ZŠ do 1.kola kampane: 9 (menovite: Žilina – ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Námestie mladosti, Martin – ZŠ s MŠ Gorkého, ZŠ s MŠ Priehradná, ZŠ Košťany n/Turcom, ZŠ Jahodnícka, ZŠ Dubčeka, ZŠ Hurbanova, Košice – ZŠ Nám. L. Novomeského
 • Počet zapojených žiakov: 1034 žiakov

 

Pár zaujímavostí:

 • v priemere 30% detí (zo zapojených škôl, tried a žiakov) je vozených do školy autom (ide zatiaľ o výsledky zo škôl, kt. zverejnili dáta on-line na webe). Je to pomerne vysoké číslo v porovnaní so situáciou z dôb minulých, kedy väčšina detí cupkala do školy pešo.
 • z tých 30% ciest realizovaných zvyčajne autom sa deťom podarilo počas kampane až 12% nahradiť iným spôsobom dopravy (zistené na základe prieskumov robených počas samotnej kampane)
 • čo je ešte potešujúcejšie, že táto zmena dopravného správania deťom vydržala aj po skončení kampane. O tom svedčí prieskum urobení približne tri týždne po kampani. Aj naďalej sa podiel ciest vykonaných autom udržal na úrovni 17% z celkového počtu ciest, čo je o 12% menej, ako tomu bolo medzi deťmi pred realizáciou kampane.
 • Vo väčšine prípadov cesty pôvodne realizované autom boli nahradené buď spolujazdou autom (t.j. viaceré deti z rôznych rodín sa vozili do školy spoločne jedným autom), alebo dokonca chôdzou. To svedčí o tom, že niektorí rodičia vozia svoje deti skutočne len na krátke vzdialenosti, asi cestou do svojej práce, a pritom túto cestu môžu deti absolvovať napríklad pešo spolu so svojimi spolužiakmi.

Zmyslom samotnej kampane nie je súťaž a vyvolávanie rivality medzi zúčastnenými školami, triedami či žiakmi (iba ak takej zdravej), keďže každá škola má iné podmienky, čo sa týka počtu žiakov, zamerania prípadne jej lokalizácie v meste. Napriek tomu tu je pár výsledkov o škole s najvyšším počtom zapojených žiakov do kampane, či o škole s najvyšším podielom udržateľných ciest.

 

 • Najvyšší podiel udržateľných ciest do školy už pred samotnou kampaňou mala Základná škola v Košťanoch nad Turcom (okr. Martin) a to 84%.
 • Naopak, škola do ktorej sú deti v pomerne veľkej miere vozené autami je ZŠ na Námestí L.Novomeského v Košiciach, s podielom ciest autami vo výške až 44%. Výhodou tejto ZŠ je tým pádom veľký potenciál pre zlepšenie tejto situácie J. To sa jej aj počas kampane podarilo, keď znížila tento podiel ciest vykonanej autami o 10%, čo je pekný výsledok.
 • Najviac detí sa zapojilo do kampane na ZŠ Námestie mladosti v Žiline, ktorú tak s počtom detí 351, môžeme označiť za najaktívnejšiu školu.
 • Najviac ciest vykonaných pôvodne autom sa podarilo nahradiť iným spôsobom dopravy práve v ZŠ Hurbanova z Martina. Z pôvodne 37% žiakov vozených do školy autom klesol tento počet počas kampane na 12%.  Z výsledkov je zrejmé, že deti ako alternatívu využili najviac tzv. spolujazdu autom, t.j. viac detí z rôznych rodín sa spojilo a cestovalo do školy spoločne jedným autom, prípadne išlo do školy pešo.

 

Graf: Podiel detí využívajúcich jednotlivé druhy dopravy pred, počas a po skončení kampane

 

Z porovnania predbežného prieskumu pred kampaňou a prieskumu po skončení kampane je zrejmé, že sa podarilo “znížiť” podiel vykonaných ciest autom o 12%. Tie boli nahradené zväčša chôdzou, alebo spolujazdou autom.

Viac info na:

http://www.trafficsnakegame.eu/slovakia/

https://www.facebook.com/shadomnazebre

 

Fotogaléria ku kampani S hadom na zebre.

 

 

7 thoughts on “S hadom na zebre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *