O nás

Mulica je dobrovoľné nezávislé občianske združenie jednotlivcov a organizácií, ktorých spája vnímanie mesta nie ako parkoviska, ale ako miesta na sociálny život, stretávanie a vyjadrovanie sa. Združenie vzniklo ako spontánna reakcia pri príležitosti organizovania Európskeho týždňa mobility v roku 2007, pričom fungovalo na neformálnom základe. V roku 2008 sme vytvorili občianske združenie MULICA. Mulica sa snaží o revitalizáciu verejných priestranstiev a návrat ulice ľuďom.

Naše akcie majú celoslovenský dopad. Od roku 2009 organizujeme konferenciu Cyklistická doprava a od roku 2010 vydávame elektronický odborný časopis Cyklistická doprava ako aj spravuje webportál cyklodoprava.sk.

Snažíme sa spolupracovať s mestom Žilina a VÚC Žilinského kraja pri návrhu cyklotrás od roku 2008.

Zaslúžili sme sa aj o zmeny legislatívy v prospech cyklistov, či už novela zákona o cestnej premávke aj nové cykloznačky (od roku 2011) a to cez viaceré rokovania na Ministerstve vnútra SR cez rozporové konania.

Spolupracujeme s viacerými neziskovými organizáciami na Slovensku alebo zo zahraničia pri rozvoji podmienok pre cyklistov.

Pridajte sa

Radi medzi sebou privítame nových členov – dobrovoľníkov. Okrem aktuálnych projektov stále vymýšľame nové – ak máte dobrý nápad, podporíme Vás v realizácii. A vždy sa zíde pomoc s propagáciou alebo administratívou. Ak máte záujem pridať sa k nám, napíšte nám na info@mulica.sk.

Čo robíme

Mulica (Moja ULICA), podporuje a prepája ľudí s aktívnym postojom k mestu. Vstupuje do diskusie s inštitúciami a občanmi a snaží sa rozvíjať pocit zodpovednosti za svoje konanie a uvedomenie si dopadov jednania – ako je globálna zodpovednosť a trvalo udržateľný život. Spolupracujeme s neziskovým sektorom, inštitúciami, zodpovednými, komerčným sektorom – snažíme sa získavať a zverejňovať informácie o rozvoji trvalo udržateľnej mobility. Nie sme ekológovia, ani aktivisti, nie sme inštitúcia ani hra – sme ľudia, ktorí žijú v meste – žiaľ alebo našťastie.

Čo znamená MULICA?

  1. Moja ulica
  2. Mobilita a ulica
  3. Musíme Urobiť Lepšiu Informovanosť Cestovným Alternatívam 🙂
  4. Vymyslite si sami …

Naša vízia

Podpora environmentálneho a ekologického prístupu občanov k mestu, vôbec aktívneho prístupu občanov k mestu a veciam verejným

 

Ak máte záujem pridať sa k nám, napíšte nám na info@mulica.sk alebo sa prihláste k odberu noviniek.